Konkurs ROHiS 2020 – wyniki oceny formalnej

Zakończyliśmy ocenę formalną wniosków złożonych w ramach konkursu Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030 Edycja...

Startuje Priorytet 5 PROO, Edycja 2020!

Uruchamiamy nabór wniosków w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO – Priorytet 5 Wsparcie doraźne Edycja 2020....

Podsumowanie konsultacji społecznych dotyczących projektów Regulaminów Konkursów PROO priorytety: 1b, 3, 4 i 5 – edycja 2020

Projekty Regulaminów Konkursów Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich, priorytety: 1b, 3, 4 i 5 – edycja 2020 zostały przedstawione do konsultacji...

Konferencja: Rola wolontariatu w realizacji celów zrównoważonego rozwoju ONZ

Zapraszamy na konferencję organizowaną wspólnie przez NIW-CRSO, Grupę III „Różnorodność Europy” Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitet do Spraw Pożytku Publicznego,...

Już dziś o 11:00 webinarium zarządzanie strategiczne w NGO

Zapraszamy dziś tj. we wtorek 26 lutego na godzinę 11:00 na webinarium „Zarządzanie strategiczne w NGO w kontekście aplikowania do...

Seminarium – wsparcie budowy kapitałów żelaznych

Zapraszamy na seminarium „Niezależny i stabilny 3 sektor – wsparcie budowy kapitałów żelaznych”. W ramach wydarzenia przewidziane są dyskusja panelowa,...

Dołącz do nas!

Poszukujemy osoby, która jest gotowa zaangażować się w realizację zadań w naszym Biurze Programów Horyzontalnych. Poza zaangażowaniem, niezbędna będzie bardzo...

Kongres Profesji i Zawodów Pomocowych pod auspicjami Prezydenta RP

Kongres Profesji i Zawodów Pomocowych, organizowany pod auspicjami Prezydenta RP, to wydarzenie, które ma dać początek pracom nad integracją profesji...

Lutowa aktualizacja wykazu OPP – 1% za 2019 rok

Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (NIW-CRSO) na podstawie danych otrzymanych z Ministerstwa Sprawiedliwości zaktualizował w dniu 11...

Zmiana w zapytaniu ofertowym – Przeprowadzenie badania „Ewaluacja ex-ante projektu Programu FIO 2021+”

W związku z prowadzonym postępowaniem dotyczącym udzielenia zamówienia publicznego na przeprowadzenie badania „Ewaluacja ex-ante projektu Programu FIO 2021+” informujemy, że...