Instrukcja korzystania ze strony podmiotowej BIP

Podmiotowa Strona BIP zawiera:

 1. Logo – znak graficzny Biuletynu,
 2. Imię i nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail osób redagujących podmiotową stronę Biuletynu,
 3. Instrukcję korzystania z podmiotowej strony Biuletynu,
 4. Menu przedmiotowe,
 5. Rejestr zmian treści informacji publicznych zawartych na podmiotowej stronie Biuletynu,
 6. Informację dotyczącą sposobu dostępu do informacji publicznych będących w posiadaniu podmiotu tworzącego podmiotową stronę Biuletynu, a nie udostępnionych w Biuletynie,
 7. Moduł wyszukujący.
 • Ilekroć w niniejszej instrukcji stosuje się określenie – „ustawa”, mowa jest o ustawie o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198.).
 • Niniejsza instrukcja dotyczy podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej, na których udostępnia się informacje publiczne, utworzone, utrzymywane i aktualizowane przez „Podmiot” zobowiązany do tego ustawą.
 • Strona podmiotowa BIP jest prowadzona zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi, tj. z ustawą i z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej.
 • „Podmiot” oznacza dysponenta niniejszej Podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej. Jego nazwa widoczna jest w lewej górnej części niniejszej strony.
 • „BIP” oznacza Biuletyn Informacji Publicznej. Biuletyn Informacji Publicznej to system stron internetowych służący powszechnemu i bezpłatnemu dostępowi do informacji publicznej.
 • W przypadku wyłączenia jawności informacji publicznej, w Biuletynie Informacji Publicznej podaje się zakres wyłączenia, podstawę prawną wyłączenia jawności oraz wskazuje się organ lub osobę, które dokonały wyłączenia, a w przypadku jeżeli ograniczenie nastąpiło ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy – podmiot, w interesie którego dokonano wyłączenia jawności.
 • W górnej części ekranu znajduje się menu przedmiotowe, czyli wykaz grup tematycznych lub kategorii, w których zestawione są informacje publiczne udostępnione w BIP. Menu umożliwia poruszanie się po stronie podmiotowej BIP. Jest ono podzielone na kategorie oraz rozwijające się podkategorie. Menu przedmiotowe wyświetlane jest na każdej stronie serwisu.
 • Wizualizacja podmiotowej strony BIP jest zintegrowana z mechanizmami baz danych, czyli elementami oprogramowania serwera, pozwalającymi na gromadzenie, porządkowanie, aktualizowanie i udostępnianie informacji publicznych w BIP.
 • Dostęp do informacji publicznych udostępnionych w BIP jest również możliwy poprzez stronę główną BIP posiadającą adres URL – www.bip.gov.pl.
 • W przypadku awarii serwera podmiotowej strony BIP, odwiedzający jest informowany o chwilowym zablokowaniu połączeń z tą stroną.
 • W części górnej serwisu znajduje się Wyszukiwarka – służąca do szybkiego wyszukania pożądanych informacji. Moduł wyszukujący przeszukuje zasoby biuletynu po słowie kluczowym wpisanym w polu formularza wyszukiwarki. Słowo to należy wpisać w pole wyszukiwarki, a następnie wybrać opcję „szukaj”. Po wykonaniu tej operacji zostanie wyświetlona lista informacji spełniających zadane kryterium wyszukiwania. Jeśli dane słowo zostanie znalezione w publikowanych tekstach, informacja zostanie udostępniona z dopiskiem w jakiej kategorii znajduje się dany dokument oraz jego nazwą.
 • Powrót do strony podmiotowej BIP jest możliwy poprzez kliknięcie w znajdujący się w górnej prawej części ekranu ikonę BIP. Kliknięcie w tę ikonę umożliwia dostęp do strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej.
 • Każdą z udostępnionych publicznych informacji zawartych na stronie podmiotowej BIP NIW-CRSO można skopiować lub wydrukować.
 • W przypadku NIW-CRSO strona podmiotowa BIP jest jednocześnie własną stroną WWW zgodnie z ust. 3 par. 9 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej; własna strona WWW spełnia wszystkie wymogi ustawy i rozporządzenia.
metadata
Podmiot udostępniający: Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Wytworzył informację: admin 17 czerwca 2018 10:34:01
Wprowadził informację do BIP admin 17 czerwca 2018 10:34:01
Ostatnio modyfikował: Jolanta Wierzbicka 22 sierpnia 2018 2:11:07