Skip to content Search engine contact
PRINT PAGE

Current Experts

news.png

W celu aktualizacji swojego zgłoszenia o nowe doświadczenia lub zmianę danych osobowych, prosimy o przesłanie wyłącznie zgłoszenia aktualizacyjnego – kwestionariusz osobowy w wersji edytowalnej wyłącznie w formacie arkusza kalkulacyjnego (plik .xls lub nowszy format lub .ods), tytuł maila: aktualizacja zgłoszenia.

Dodatkowe informacje o naborze ekspertów NIW-CRSO można uzyskać pod adresem e-mail: eksperci@niw.gov.pl (prosimy o zatytułowanie maila: pytanie o nabór) oraz pod numerem telefonu: 601 901 327 (godz. 10.00-12.00).

Dokumenty do pobrania:

Newletter

Newsletter

Sign up for our newsletter

  
I confirm that I have read, understood and accept Privacy Policy and I express my consent to processing my personal data for the purpose of newsletter subsribtion.

Copyright ©2021 All rights reserved | Created by nFinity

Widget not in any sidebars

Tell a friend!Email a friend about this news!
Share via:


MessengerFacebookEmailShare