Skip to content Search engine contact
newsletter1.jpg

Newsletter

Sign up for our newsletter

  
I confirm that I have read, understood and accept Privacy Policy and I express my consent to processing my personal data for the purpose of newsletter subsribtion.

PRINT PAGE

Downloads

line_niw.png

Poniżej zamieszczamy znaki NIW-CRSO i programów, których operatorem jest Instytut, w dostępnych wersjach, wraz z krótkim opisem ich zastosowania.

Stosując logo pamiętaj o zachowaniu pola ochronnego, a także o proporcjonalnym skalowaniu, by zachować właściwą formę znaku.

Wytyczne dla beneficjentów dot. promocji projektów dofinansowanych przez NIW-CRSO

Beneficjentów projektów dofinansowanych z NIW-CRSO prosimy o zapoznanie się z wytycznymi dotyczącymi promocji projektów.

Zasady stosowania logo NIW-CRSO

Wersja podstawowa logo NIW-CRSO

Wersja podstawowa logo NIW-CRSO stosowana jest w większości materiałów informacyjnych i promocyjnych.

Wersja rozszerzona logo NIW-CRSO

Wersja rozszerzona logo NIW-CRSO stosowana jest m.in. w pismach oraz wszędzie tam, gdzie powierzchnia, którą dysponujemy nie pozwala nam na zastosowanie wersji podstawowej.

Wersja akromiczna logo NIW-CRSO

Wersja akronimiczna logo NIW-CRSO stosowana jest wtedy, gdy mamy do dyspozycji względnie najmniejszą płaszczyznę do zagospodarowania i pełna nazwa instytucji występująca w logo podstawowym nie będzie czytelna.

Wersja monochromatyczna logo NIW-CRSO

Wersja monochromatyczna logo NIW-CRSO stosowana jest gdy korzystamy z opcji czarno-białej drukarki.

Logo NIW-CRSO. Zestaw stosowanych wersji
Logotypy programów
LOGOTYP FIO [PACZKA] .ZIP
LOGOTYP PROO [PACZKA] .ZIP
LOGOTYP KORPUS SOLIDARNOŚCI [PACZKA] .ZIP
LOGOTYP ROHiS [PACZKA] .ZIP
LOGOTYP UNIWERSYTETY LUDOWE [PACZKA] .ZIP
LOGOTYP PROGRAMU COVID-19 [PACZKA] .ZIP
Logo NIW i programów w wersji angielskiej
Materiały graficzne
Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności Wojciech Kaczmarczyk
Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności Wojciech Kaczmarczyk
Z-ca dyrektora Narodowego Instytutu Wolności Przemysław Jaśkiewicz
Z-ca dyrektora Narodowego Instytutu Wolności Przemysław Jaśkiewicz
Z-ca dyrektora Narodowego Instytutu Wolności Michał Rulski
Z-ca dyrektora Narodowego Instytutu Wolności Michał Rulski
Newletter

Newsletter

Sign up for our newsletter

  
I confirm that I have read, understood and accept Privacy Policy and I express my consent to processing my personal data for the purpose of newsletter subsribtion.

Copyright ©2021 All rights reserved | Created by nFinity

Widget not in any sidebars

Tell a friend!Email a friend about this news!
Share via:


MessengerFacebookEmailShare