Piotr Wasilewski
Piotr Wasilewski

przedstawiciel strony pozarządowej poparty przez 24 organizacje pozarządowe

Działacz społeczny, suwalczanin, współprzewodniczący Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem, wiceprzewodniczący Młodzieżowego Sejmiku Województwa Podlaskiego, członek Rady Działalności Pożytku Publicznego, członek Rady Parafialnej przy Parafii p.w. Bożego Ciała w Suwałkach, były członek Grupy Roboczej ds. Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży w Sieci przy Ministrze Cyfryzacji, były przewodniczący Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej (2 kadencje), były przewodniczący i opiekun Młodzieżowej Rady Miasta Suwałki, I wiceprezes Fundacji Służba Niepodległej, wiceprezes Stowarzyszenia „Klub Rowerowy MTB Suwałki”, dwukrotny stypendysta Prezesa Rady Ministrów, a także prof. Piotra Kuryłłowicza oraz Prezydenta Miasta Suwałk.

Jest współautorem publikacji „O Młodzieżowych Radach”, raportu „O Samorządach Uczniowskich” oraz dokumentu „Założenia do Strategii Państwa dla Młodzieży”, a także inicjatorem projektu „Rekord dla Niepodległej”, w którym wzięło udział ponad 5 milionów osób. W Radzie organizował konferencje dla kilkuset młodych osób, m.in. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w Sejmie RP, w Belwederze oraz na Stadionie PGE Narodowym.

Inicjator zwiększenia wsparcia uczniów w Suwałkach – kwoty stypendiów wzrosły o 100%, a także współinicjator powołania ustawowej Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem, jeden ze współorganizatorów kilku edycji Młodzieżowego Marszu Niepodległości, współkoordynator projektu „Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów” w czasie epidemii COVID-19 realizowanego przez Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Młodzieżowej.

Przewodniczący Zespołu Doraźnego ds. opracowania zmian legislacyjnych wzmacniających młodzieżowe rady i sejmiki przy JST w Radzie Dialogu z Młodym Pokoleniem. Efekt prac zespołu stanowił istotną część ustawy autorstwa Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Młodzieżowej Piotra Mazurka wzmacniającej młodzieżowe rady i sejmiki w Polsce, która weszła w życie 23.06.2021. Uczestnik obrad „Okrągłego Stołu Edukacyjnego”, działający w obszarze ucznia w systemie edukacji.

Jest laureatem Konkursu „Barwy Wolontariatu” i absolwentem Akademii Liderów Rzeczypospolitej II stopnia. Współkoordynator licznych projektów społecznych takich jak m.in.: „Akademia Samorządu”, „#PLDlaMłodych”. Autor artykułów w ngo.pl i w miesięczniku „Wzrastamy”. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku „Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne”.