Ewa Leś

Prof. dr hab. Ewa Leś, politolog, doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor nadzw. UW i kierownik Zakładu Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w Instytucie Polityki Społecznej UW.
Specjalista w zakresie nierówności społeczno-ekonomicznych, przemian współczesnej rodziny i polityki rodzinnej oraz roli zrzeszeń społecznych w państwie.
Członek Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej, The EMES Network oraz International Society for Third Sector Research. Koordynator projektów badawczych z zakresu polityki rodzinnej i społeczeństwa obywatelskiego. Członek Kolegium Redakcyjnego brytyjskiego czasopisma naukowego „Voluntary Sector Review”.Autorka licznych publikacji naukowych i popularno-naukowych, redaktor książek i opracowań.
Wielokrotnie nagradzana przez Rektora UW za osiągnięcia naukowe i działalność dydaktyczną.
W 2009 r. odznaczona przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi naukowe i społeczne na rzecz osób potrzebujących pomocy.
Członek Narodowej Rady Rozwoju powołanej w 2010 r. przez śp. Lecha Kaczyńskiego, Prezydenta RP.

metadata
Podmiot udostępniający: Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Wytworzył informację: admin 27 marca 2019 3:07:01
Wprowadził informację do BIP admin 27 marca 2019 3:07:01
Ostatnio modyfikował: 28 marca 2019 11:01:05