KPRM: Czwarte spotkanie przedstawicieli rządu i organizacji pozarządowych w sprawie współdziałania i pomocy uchodźcom