FIO 2020

Konsultacje Regulaminu konkursu FIO 2020 r. – Priorytety 2, 3 i 4

Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zaprasza wszystkie zainteresowane osoby, organizacje i instytucje do wyrażenia swoich opinii na temat projektu Regulaminu konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, edycja 2020 – Priorytety 2, 3 i 4. W trosce o to, aby ostateczny kształt Regulaminu konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, edycja 2020 – Priorytety 2, 3 i 4. możliwie najpełniej odpowiadał na potrzeby i oczekiwania sektora pozarządowego, po aprobacie projektu ze strony Komitetu Sterująco-Monitorującego FIO, zapraszamy do uczestnictwa w konsultacjach społecznych.

Zachęcamy do zaopiniowania zapisów w Regulaminie, w szczególności:

  • Wykluczenia podmiotów realizujących zadania 2-letnie FIO 2019 – jako podmioty nieuprawnione do udziału w konkursie w związku ze zwiększeniem szans na otrzymanie dotacji innym organizacjom.
  • Usunięcie partnerstwa formalnego (jedynie zapis, że o kwalifikowaniu wkładu własnego) w celu ułatwienia organizacjom współpracy z innymi podmiotami.
  • Obniżenie maksymalnej kwoty dotacji do 20-120 tys. zł w P2 i P3, 20-150 tys. zł w P4 w związku ze skróceniem maksymalnego okresu trwania projektu do 11 miesięcy oraz potencjalnego zwiększenia liczby dofinansowanych ofert.
  • Kryteriów strategicznych:
Lp. Kryterium Strategiczne Punktacja
1 Oferta realizowana przez organizację, której roczny przychód za 2018 roku nie przekracza 100 tys. zł. 3
2 Oferta realizowana przez organizację mającą siedzibę w miejscowości liczącej nie więcej niż 25 tys. mieszkańców. 3
Oferta realizowana przez organizację mającą siedzibę w miejscowości liczącej powyżej 25 tys. mieszkańców, jednakże nie więcej niż 50 tys. mieszkańców. 1
3 Oferta złożona przez podmiot, który nie otrzymał dotacji w ramach P FIO 2014-2020 w latach 2014-2019. 3

 

  • Przeredagowanie 4 kryterium oceny dotyczącego możliwości realizacji Oferty tak by było bardziej zrozumiałe dla organizacji oraz ekspertów oceniających.

 

Zachęcamy do zgłaszania uwag i propozycji na adres FIO@NIW.gov.pl, do dnia 17 października 2019 r. na formularzu, który można pobrać poniżej. Następnie Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego sporządzi zestawienie uwag i przedstawi je Komitetowi Sterująco-Monitorującemu FIO.

 

Do pobrania:

 

Wyniki oceny formalnej:

Lista ofert przekazanych do oceny merytorycznej (PDF)

Lista ofert przekazanych do oceny merytorycznej (XLSX)

 

 

W terminie od 19 lipca do 16 września (do godziny 12.00) 2019 r organizacje społeczne i inne podmioty uprawione, mogły składać swoje oferty w konkursie FIO2020, w ramach priorytetu 1, wspierającego regranting i działania animacyjne.

Więcej szczegółów znajduje się w dokumentach poniżej. Składanie ofert odbywa się tylko i wyłącznie poprzez System Obsługi Dotacji: https://generator.niw.gov.pl/ (wymagana wcześniejsza rejestracja).

Poniżej przedstawiamy zestawienie uwag z konsultacji społecznych, które odbyły się w terminie 19 czerwca- 3 lipca 2019 r.

 

Archiwalna treść strony:

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych, które mają na celu dostosowanie Regulaminu konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, edycja 2020 – Priorytet 1 do potrzeb i oczekiwań sektora pozarządowego.

Zachęcamy do zaopiniowania zaproponowanych przez nas zmian, wśród których – w porównaniu z edycją 2018 – znalazły się  m.in:

  • Podział konkursu na dwie ścieżki: regranting wojewódzki oraz regranting tematyczny i regionalny.
  • Podniesienie minimalnej kwoty dotacji przeznaczanej na mikrogranty.
  • Ograniczenie do 10% kat. I.B Rozwój instytucjonalny.
  • Usunięcie oceny pomysłu oraz kryteriów strategicznych.
  • Dostosowanie karty oceny: zmniejszenie maksymalnej liczby punktów oraz zmiana punktacji za poszczególne kryteria.

Zachęcamy do zgłaszania uwag i propozycji na adres FIO@niw.gov.pl, do 3 lipca 2019 r. na formularzu, który można pobrać poniżej. Szczególnie zachęcamy do wskazania propozycji obszarów tematycznych, do których mógłby zostać ograniczony przedmiot konkursu w ramach ścieżki: regranting tematyczny i regionalny.

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego sporządzi zestawienie przesłanych uwag i przedstawi je Komitetowi Sterująco-Monitorującemu FIO.

Dokumentacja dotycząca konsultacji:

Regulamin konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, edycja 2020 – Priorytet 1 wersja .doc

Regulamin konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, edycja 2020 – Priorytet 1 wersja .pdf

Formularz konsultacyjny

metadata
Podmiot udostępniający: Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Wytworzył informację: Adam Kulanowski 19 czerwca 2019 2:14:29
Wprowadził informację do BIP Adam Kulanowski 19 czerwca 2019 2:14:29
Ostatnio modyfikował: Adam Kulanowski 2 października 2019 11:34:06