FIO 2020

 Konsultacje społeczne konkursu FIO 2020 – Priorytet 1

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych, które mają na celu dostosowanie Regulaminu konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, edycja 2020 – Priorytet 1 do potrzeb i oczekiwań sektora pozarządowego.

Zachęcamy do zaopiniowania zaproponowanych przez nas zmian, wśród których – w porównaniu z edycją 2018 – znalazły się  m.in:

  • Podział konkursu na dwie ścieżki: regranting wojewódzki oraz regranting tematyczny i regionalny.
  • Podniesienie minimalnej kwoty dotacji przeznaczanej na mikrogranty.
  • Ograniczenie do 10% kat. I.B Rozwój instytucjonalny.
  • Usunięcie oceny pomysłu oraz kryteriów strategicznych.
  • Dostosowanie karty oceny: zmniejszenie maksymalnej liczby punktów oraz zmiana punktacji za poszczególne kryteria.

Zachęcamy do zgłaszania uwag i propozycji na adres FIO@niw.gov.pl, do 3 lipca 2019 r. na formularzu, który można pobrać poniżej. Szczególnie zachęcamy do wskazania propozycji obszarów tematycznych, do których mógłby zostać ograniczony przedmiot konkursu w ramach ścieżki: regranting tematyczny i regionalny.

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego sporządzi zestawienie przesłanych uwag i przedstawi je Komitetowi Sterująco-Monitorującemu FIO.

Dokumentacja dotycząca konsultacji:

Regulamin konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, edycja 2020 – Priorytet 1 wersja .doc

Regulamin konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, edycja 2020 – Priorytet 1 wersja .pdf

Formularz konsultacyjny

metadata
Podmiot udostępniający: Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Wytworzył informację: Adam Kulanowski 19 czerwca 2019 2:14:29
Wprowadził informację do BIP Adam Kulanowski 19 czerwca 2019 2:14:29
Ostatnio modyfikował: Jolanta Wierzbicka 19 czerwca 2019 2:14:29