Operatorzy lokalni FIO

Poniżej prezentujemy listę lokalnych Operatorów Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2018-19. Organizacje te ogłaszają konkursy na mikrodotacje w ramach realizacji projektów z Priorytetu 1 FIO. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat tych konkursów, prosimy o kliknięcie odnośnika do strony z informacjami o danym projekcie.

 

Lp Województwo/ Obszar Subregion Operator/ Operatorzy Strona internetowa projektu
1 dolnośląskie całe województwo Fundacja Katolicka Inicjatywa Berit http://www.spolecznieodpowiedzialni.com/
2 dolnośląskie całe województwo Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych
Centrum Ds. Katastrof I Klęsk Żywiołowych Tratwa
Fundacja Wspierania Organizacji Pozarządowych Umbrella
https://maleinicjatywy.pl/
3 kujawsko-
pomorskie
całe województwo Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK
Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica
http://www.trgp.org.pl/category/

projekty/

kat-w-trakcie-realizacji/

inicjuj-z-fio-na-start/

http://www.tlok.pl/

1084/inicjuj-z-fio-na-start

4 lubelskie całe województwo Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej
Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych
https://www.lubelskielokalnie.
lbl.pl/
5 lubuskie całe województwo Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem
Fundacja Rozwoju Holistycznego
http://www.miedzyodra

abobrem.pl/

art,611,startuj

-z-fio-nowy-poczatek.html

http://www.fundacjarozwoju

holistycznego.fam.org.pl/

6 łódzkie całe województwo Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS http://opus.org.pl/mikrogranty

-w-lodzkiem/

7 łódzkie całe województwo Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Łódzki http://lao.org.pl/
8 małopolskie północny Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych
Stowarzyszenie Forum Oświatowe Klucze
http://www.malopolskalokalnie.pl/
9 małopolskie południowy Fundacja Sztuki, Przygody i Przyjemności ARTS
Babiogórskie Stowarzyszenie ZIELONA LINIA
Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych
Fundacja Horyzont360
http://www.malopolskalokalnie.pl/
10 mazowieckie całe województwo Stowarzyszenie Europa i My
Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS
Stowarzyszenie Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku
http://mazowszelokalnie.pl/
11 opolskie całe województwo Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dolina Stobrawy
Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
http://dotacje.dolinastobrawy.pl/

kierunek-fio/

http://www.ocwip.pl/projekty/

zobacz/-Kierunek-FIO-

12 podkarpackie całe województwo Fundacja Fundusz Lokalny SMK
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Partnerstwo dla Ziemi Niżanskiej
Lokalna Grupa Działania Trygon – Rozwój i Innowacja
Fundacja Przestrzeń Lokalna w Błażowej
http://www.podkarpackie-
inicjatywy
-lokalne.pl/
13 podlaskie całe województwo Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych https://mikrodotacjepodlaskie.pl/
14 podlaskie całe województwo Podlaski Instytut Rzeczypospolitej Suwerennej
Fundacja Okno Na Wschód
https://podlaskielokalnie.pl/
15 pomorskie całe województwo Fundacja Pokolenia
Centrum Inicjatyw Obywatelskich
Stowarzyszenie EDUQ
Fundacja Rozwoju Lokalnego PARASOL
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej
Stowarzyszenie Morena
Fundacja Edukacji i Działań Społecznych
Fundacja Strefa Mocy
Lokalna Grupa Działania Chata Kociewia
Fundacja Edukacji Przedsiębiorczości Społecznej
http://www.akumulator

spoleczny.pl/pl

16 śląskie całe województwo Instytut Pracy i Edukacji
Fundacja Instytut Wyszehradzki
https://www.fioslaskie.com/
17 świętokrzyskie całe województwo Stowarzyszenie Integracja i Rozwój https://www.fio.sir.com.pl/
18 warmińsko-
mazurskie
całe województwo Lokalna Grupa Działania Warmiński Zakątek
Stowarzyszenie Przystań
Nidzicki Fundusz Lokalny
Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych STOPA
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży
Lokalna Grupa Działania Południowa Warmia
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania
http://warminskizakatek.com.pl/

wz3/index13.php?site=fio/kontakt

19 wielkopolskie całe województwo Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP
Caritas Poznańska
http://pisop.org.pl/fio/
20 wielkopolskie subregion kaliski Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości https://inkubator.kalisz.pl/

oferta/doradztwo/dla-ngo/
mikrodotacje-dla-mlodych-

organizacji-pozarzadowych

-i-grup-nieformalnych/

21 wielkopolskie gminy Drawsko i Krzyż Wielkopolski Stowarzyszenie Dzialaj.info (d. Młodzieżowa Inicjatywa dla Krzyża Wielkopolskiego) http://dzialaj.info/
22 zachodniopomo-rskie subregion stargardzki 4C Centrum Ekonomii Społecznej Sp. z o.o.
Fundacja Pod Aniołem
http://mikrodotacje.org/
23 zachodniopomo-rskie subregion szczeciński Fundacja Inicjatyw Społeczno- Gospodarczych Komes http://komes.org.pl/projekty/

mikrodotacje2018-2019

24 zachodniopomo-rskie subregion szczeciniecki
subregion koszaliński
Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Fundacja Nauka dla Środowiska
http://mikrodotacje-mil.karrsa.eu/
25 lubelskie/
podkarpackie
powiaty hrubieszowski, tomaszowski, lubaczowski Stowarzyszenie Czajnia https://aktywnepogranicze.pl/
26 działania
proobronne i historyczne
cała Polska Pomorskie Stowarzyszenie Aktywności Terenowej „PSAT” http://pdph.pl/
metadata
Podmiot udostępniający: Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Wytworzył informację: Adam Kulanowski 5 lutego 2019 1:40:56
Wprowadził informację do BIP Adam Kulanowski 5 lutego 2019 1:40:56
Ostatnio modyfikował: Adam Kulanowski 17 czerwca 2019 11:26:01