FIO 2019

Generator FIO 2019

Generator Ofert FIO 2019 znajduje się pod linkem:

Generator ofert FIO 2019

Dokumenty konkursowe

  1. Ogłoszenie o konkursie
  2. Regulamin konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, edycja 2019
  3. Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020
  4. Uchwała Nr 213/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020
  5. Spotkania informacyjne FIO 2019
  6. Podręcznik dla Oferentów FIO 2019
  7. Prezentacja nt. edycji FIO 2019
  8. Wzór oferty w formie do edycji (uwaga ofertę należy złożyć w generatorze, link poniżej).
  9. Wzór umowy.
  10. Planner budżetu: wersja 1- roczna, wersja 2- letnia

Wyniki konkursu

Wyniki oceny merytorycznej ofert złożonych w ramach konkursu FIO 2019:

Lista rankingowa Priorytet 2 – pobierz PDF XLS

Lista rezerwowa Priorytet 2 – pobierz PDF XLS

Lista rankingowa Priorytet 3 – pobierz PDF XLS

Lista rezerwowa Priorytet 3 – pobierz PDF XLS

Lista rankingowa Priorytet 4 – pobierz PDF XLS

Lista rezerwowa Priorytet 4 – pobierz PDF XLS

Lista Ofert negatywnych merytorycznie – pobierz PDF XLS

 

Decyzje w sprawie dysponowania środkami uwolnionymi w ramach FIO2019

Decyzja Nr 3 Dyrektora NIW-CRSO ws. przyznania dofinansowania dla projektów znajdujących się na „liście ofert rezerwowych” ze środków uwolnionych w ramach FIO 2019

Decyzja Nr 2 Dyrektora NIW-CRSO ws. przyznania dofinansowania dla projektów znajdujących się na „liście ofert rezerwowych” ze środków uwolnionych w ramach FIO 2019

Decyzja Nr 1 Dyrektora NIW-CRSO ws. przyznania dofinansowania dla projektów znajdujących się na „liście ofert rezerwowych” ze środków uwolnionych w ramach FIO 2019

 

Informacje dla wnioskodawców dofinansowanych ofert:

W przypadku projektów przeznaczonych do dofinansowania, niezależnie od daty zawarcia umowy, ponoszone wydatki będą kwalifikowane od 1 stycznia 2019 r. (o ile harmonogram zakładał rozpoczęcie projektu od tego terminu).

Oferent w ciągu 2 miesięcy od rozstrzygnięcia konkursu zobowiązany jest do przesłania do NIW-CRSO umowy lub pisemnej informacji o rezygnacji z realizacji zadania pod rygorem niepodpisania umowy.

Wyniki oceny formalnej ofert złożonych w ramach FIO 2019:

Lista ofert przyjętych

Lista ofert odrzuconych

Zestawienie odwołań od oceny formalnej FIO edycja 2019

Zarządzenie Dyrektora NIW-CRSO w sprawie powołania Komisji Konkursowej FIO 2019

Najczęściej zadawane pytania

FIO – FAQ z dnia 14 stycznia 2019

W ramach Programu FIO, oferty kierowane do dofinansowania wybierane są na podstawie wyników oceny merytorycznej dokonywanej przez komisję konkursową przy wsparciu zewnętrznych ekspertów. Ocena merytoryczna polega na weryfikacji jakości zaprezentowanych w niej propozycji w odniesieniu do kryteriów oceny merytorycznej.

Eksperci wyłonieni zostali w procedurze naboru oraz zostali zweryfikowani przez Dyrektora NIW-CRSO pod kątem ich doświadczenia w pracy/współpracy z sektorem pozarządowym oraz doświadczenia w ocenianiu ofert.

Wytyczne dla ekspertów FIO 2019

Lista ekspertów FIO 2019

metadata
Podmiot udostępniający: Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Wytworzył informację: Adam Kulanowski 29 października 2018 4:19:11
Wprowadził informację do BIP Adam Kulanowski 29 października 2018 4:19:11
Ostatnio modyfikował: Adam Kulanowski 8 stycznia 2020 12:37:39