Komitet Sterująco-Monitorujący

Zadania Komitetu Sterująco-Monitorującego

 • opiniowanie zasad i warunków uzyskiwania dotacji,
 • okresowe kontrolowanie postępu w zakresie osiągania celów Programu, na podstawie informacji przedkładanych przez NIW-CRSO,
 • analizowanie rezultatów realizacji Programu, przede wszystkim osiągania wyznaczonych celów oraz wyników ewaluacji związanych z monitorowaniem realizacji Programu, w szczególności
  w przypadku, gdy monitoring wykazuje znaczące odstępstwa od początkowo określonych celów lub gdy zgłoszone są propozycje zmian w Programie,
 • prezentowanie uwag dotyczących wdrażania i ewaluacji Programu, jak również monitorowanie działań podjętych w ich następstwie,
 • analizowanie sprawozdań z realizacji Programu,
 • przedkładanie NIW-CRSO propozycji zmian w Programie, ułatwiających realizację jego celów,
 • opiniowanie propozycji zmian w Programie przedkładanych przez NIW-CRSO,
 • opiniowanie planu ewaluacji Programu,
 • opiniowanie planu komunikacji Programu.

Posiedzenia Komitetu mają odbywać się nie rzadziej niż 2 razy do roku.

metadata
Podmiot udostępniający: Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Wytworzył informację: Paweł Woźniak 10 października 2018 4:24:19
Wprowadził informację do BIP Paweł Woźniak 10 października 2018 4:24:19
Ostatnio modyfikował: Jolanta Wierzbicka 10 października 2018 4:24:19