Komitet Sterująco-Monitorujący

Zadaniem Komitetu Sterująco-Monitorującego jest efektywna koordynacja realizacji Programu. W skład KSM wejdą w połowie przedstawiciele organów administracji publicznej oraz przedstawiciele organizacji obywatelskich wskazani przez Przewodniczącego Komitetu Pożytku Publicznego, na podstawie przedstawionych przez Radę NIW–CRSO rekomendacji. Przewodniczącym KSM będzie przedstawiciel Przewodniczącego Komitetu PP.

Do zadań KSM należeć będą w szczególności:

  • opiniowanie zasad i warunków uzyskiwania dotacji,
  • okresowe kontrolowanie postępu w osiąganiu celów Programu, na podstawie informacji przedkładanych przez NIW-CRSO,
  • analizowanie wyników Programu pod kątem osiągania wyznaczonych celów oraz wyników ewaluacji związanych z monitorowaniem realizacji Programu, w szczególności w przypadku gdy monitoring wykaże znaczące odstępstwa od początkowo określonych celów lub gdy zgłoszone zostaną propozycje zmian w Programie,
  • prezentowanie uwag dotyczących wdrażania i ewaluacji Programu, jak również monitorowanie działań podjętych w ich następstwie,
  • analizowanie sprawozdań z realizacji Programu,
  • przedkładanie NIW-CRSO propozycji zmian w Programie ułatwiających realizację jego celów,
  • opiniowanie propozycji zmian w Programie przedkładanych przez NIW-CRSO,
  • opiniowanie planu ewaluacji Programu,
  • opiniowanie planu komunikacji Programu.

Ogłoszenie o naborze na przedstawicieli organizacji obywatelskich w Komitecie Sterująco-Monitorującym Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO

metadata
Podmiot udostępniający: Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Wytworzył informację: Jolanta Wierzbicka 14 września 2018 11:47:05
Wprowadził informację do BIP Jolanta Wierzbicka 14 września 2018 11:47:05
Ostatnio modyfikował: 14 września 2018 11:47:05