Konkursy

Na tej stronie znajdziesz informacje dotyczące aktualnych i planowanych konkursów PROO.

 

Zakończyliśmy ocenę formalną wniosków złożonych w konkursie PROO Priorytet 1a. Wsparcie działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego Edycja 2019.

Wszystkie wnioski złożone w Konkursie zostały poddane ocenie formalnej. W konkursie złożono 3868 wniosków. Do oceny merytorycznej zakwalifikowanych zostało 3859 wniosków, które uzyskały pozytywną ocenę formalną. Informacja o wyniku oceny formalnej zostanie udostępniona wszystkim wnioskodawcom w Systemie Obsługi Dotacji oraz przesłana na adres poczty elektronicznej podany w SOD.

Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w wyniku oceny formalnej PROO Priorytet 1a 2019

Lista wniosków odrzuconych w wyniku oceny formalnej PROO Priorytet 1a 2019

Zgodnie z Regulaminem Konkursu Wnioskodawcom, których wnioski nie uzyskały pozytywnej oceny formalnej przysługuje odwołanie od wyniku oceny formalnej do Przewodniczącego Komitetu za pośrednictwem NIW-CRSO w terminie 3 dni roboczych od dnia publikacji informacji o wynikach oceny. Odwołanie od wyniku oceny formalnej może zostać złożone wyłącznie za pomocą Systemu Obsługi Dotacji (w zakładce Oceny). Odwołanie złożone po terminie nie zostanie rozpatrzone.

 


 

Rozpoczynamy nabór wniosków w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO – Priorytet 1a. Wsparcie działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego Edycja 2019.

W ramach otwartego konkursu organizacje mogą uzyskać wsparcie na realizację działań misyjnych (statutowych) oraz wzmocnienie instytucjonalne. W 2019 r. wartość środków przeznaczonych na dotacje dla organizacji w ramach konkursu wynosi 27 900 000 zł. Szacunkowe alokacje na kolejne lata, w których realizowane będą działania finansowane z dotacji przyznanych w ramach konkursu rozstrzygniętego w 2019 r. wynoszą odpowiednio 20 000 000 zł w 2020 r. i 20 000 000 zł w 2021 r.

Wnioski można składać od dnia 11 lutego 2019 r. od godz. 12.00 do 12 marca 2019 r. do godz. 12.00 poprzez System Obsługi Dotacji.

Pytania dotyczące konkursu można zadawać poprzez formularz kontaktowy PROO, pocztą elektroniczną na adres proo@niw.gov.pl oraz pod numerem telefonu 885-221-531 (w godzinach 10.00 – 15.00).

Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem Konkursu.

 

Wszystkie dokumenty znajdują się również pod adresem generator.niw.gov.pl.

Nabór wniosków rozpocznie się w 2019 r.

Pracujemy nad regulaminem konkursu.

Nabór wniosków rozpocznie się w 2019 r.

Pracujemy nad regulaminem konkursu.

Nabór wniosków rozpocznie się w 2021 r.

Pracujemy nad regulaminem konkursu.

Nabór wniosków rozpocznie się w 2024 r.

Pracujemy nad regulaminem konkursu.

Zakończyliśmy ocenę formalną wniosków złożonych w ramach Priorytetu 3 Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich!

W konkursie złożono 223 wnioski. Wszystkie uzyskały pozytywną ocenę formalną i zostały skierowane do oceny merytorycznej.

Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w wyniku oceny formalnej PROO Priorytet 3 2019

Informacja o wyniku oceny formalnej zostanie udostępniona wszystkim wnioskodawcom w Systemie Obsługi Dotacji oraz przesłana na adres poczty elektronicznej podany w SOD.

Zgodnie z Regulaminem Konkursu wnioskodawcom, których wnioski nie uzyskały pozytywnej oceny formalnej, przysługuje odwołanie od wyniku oceny formalnej do Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego za pośrednictwem NIW-CRSO w terminie 3 dni roboczych od dnia publikacji informacji o wynikach oceny. Odwołanie od wyniku oceny formalnej może zostać złożone wyłącznie za pomocą Systemu Obsługi Dotacji (w zakładce Oceny). Odwołanie złożone po terminie nie zostanie rozpatrzone.

 


 

22 lutego 2019 r. o godzinie 12:00 rozpoczęliśmy nabór wniosków w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO – Priorytet 3. Rozwój instytucjonalny lokalnych organizacji strażniczych i mediów obywatelskich.

Przedmiotem otwartych konkursów jest wsparcie realizacji działań misyjnych (statutowych) oraz wzmocnienie instytucjonalne ww. organizacji.

Wartość środków przeznaczonych na dotacje dla organizacji wynosi 5 600 000 zł.

Wnioski można składać od dnia 22 lutego 2019 r. od godz. 12.00 do 26 marca 2019 r. do godz. 12.00 poprzez System Obsługi Dotacji.

Pytania dotyczące konkursu można zadawać poprzez formularz kontaktowy PROO, pocztą elektroniczną na adres proo@niw.gov.pl oraz pod numerem telefonu 885-221-531 (w godzinach 10.00 – 15.00).

Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem Konkursu.

Wszystkie dokumenty znajdują się również pod adresem generator.niw.gov.pl.

Zakończyliśmy ocenę formalną wniosków złożonych w ramach Priorytetu 4 Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich!

W konkursie złożono 133 wnioski. 132 wnioski uzyskały pozytywną ocenę formalną i zostały skierowane do oceny merytorycznej.

Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w wyniku oceny formalnej PROO Priorytet 4 2019

Lista wniosków odrzuconych w wyniku oceny formalnej PROO Priorytet 4 2019

Informacja o wyniku oceny formalnej zostanie udostępniona wszystkim wnioskodawcom w Systemie Obsługi Dotacji oraz przesłana na adres poczty elektronicznej podany w SOD.

Zgodnie z Regulaminem Konkursu wnioskodawcom, których wnioski nie uzyskały pozytywnej oceny formalnej, przysługuje odwołanie od wyniku oceny formalnej do Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego za pośrednictwem NIW-CRSO w terminie 3 dni roboczych od dnia publikacji informacji o wynikach oceny. Odwołanie od wyniku oceny formalnej może zostać złożone wyłącznie za pomocą Systemu Obsługi Dotacji (w zakładce Oceny). Odwołanie złożone po terminie nie zostanie rozpatrzone.

 


 

22 lutego 2019 r. o godzinie 12:00 rozpoczęliśmy nabór wniosków w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO – Priorytet 4. Rozwój instytucjonalny think tanków obywatelskich.

Przedmiotem otwartych konkursów jest wsparcie realizacji działań misyjnych (statutowych) oraz wzmocnienie instytucjonalne ww. organizacji.

Wartość środków przeznaczonych na dotacje dla organizacji wynosi 7 200 000 zł.

Wnioski można składać od dnia 22 lutego 2019 r. od godz. 12.00 do 26 marca 2019 r. do godz. 12.00 poprzez System Obsługi Dotacji.

Pytania dotyczące konkursu można zadawać poprzez formularz kontaktowy PROO, pocztą elektroniczną na adres proo@niw.gov.pl oraz pod numerem telefonu 885-221-531 (w godzinach 10.00 – 15.00).

Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem Konkursu.

Wszystkie dokumenty znajdują się również pod adresem generator.niw.gov.pl.

Poniżej prezentujemy listy wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach konkursu PROO Priorytet 5 Wsparcie doraźne:

Wnioski rekomendowane do dofinansowania w ramach PROO Priorytet 5 – lista nr 1

Wnioski rekomendowane do dofinansowania w ramach PROO Priorytet 5 – lista nr 2

Wnioski rekomendowane do dofinansowania w ramach PROO Priorytet 5 – lista nr 3

Wnioski rekomendowane do dofinansowania w ramach PROO Priorytet 5 – lista nr 4

Wnioski rekomendowane do dofinansowania w ramach PROO Priorytet 5 – lista nr 5

W przypadku pozostałych wniosków trwa pozyskiwanie dodatkowych informacji zgodnie z Regulaminem (Rozdz. 10.2 ust. 6) lub są przygotowywane karty ocen dla beneficjentów.

Nabór wniosków wciąż trwa!

Tutaj znajdziesz aktualne dokumenty dotyczące Priorytetu 5

metadata
Podmiot udostępniający: Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Wytworzył informację: Paweł Woźniak 15 października 2018 9:33:14
Wprowadził informację do BIP Paweł Woźniak 15 października 2018 9:33:14
Ostatnio modyfikował: Michał Szczegielniak 17 maja 2019 2:25:26