Konsultacje publiczne

Zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach Regulaminu konkursu dotyczącego Priorytet 1a programu PROO „Wsparcie działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego – Edycja 2018”.

Konkurs zakłada, że:

 • Dotacje udzielane będą na:
  • wspieranie działań statutowych organizacji sektora pozarządowego,
  • wspieranie rozwoju instytucjonalnego organizacji pozarządowych, w tym: budowanie stabilnych podstaw ich dalszego funkcjonowania, tworzenie perspektywicznych planów działania i finansowania, podnoszenie standardów pracy i zarządzania organizacją,
  • wspieranie rozwoju porozumień organizacji, platform współpracy, reprezentacji środowisk organizacji sektora pozarządowego.
 • Dotacja udzielana będzie na okres od 2 do 3 lat (od 24 do 36 miesięcy) i przekazywana w formie transz obejmujących wydatki zaplanowane na kolejne lata realizacji działań.
 • Dotacja udzielana będzie w wysokości od 100 tys. zł do 700 tys. zł. Wniesienie wkładu własnego nie jest wymagane.
 • Wnioski składane będą za pośrednictwem Generatora Wniosków, w trybie dwuetapowym (wnioski wstępne i pełne).
 • Dotacja będzie rozliczana przez rezultaty. Rozliczenie dotacji będzie wymagało osiągnięcia zakładanych rezultatów na poziomie co najmniej 80%.

Szczegóły znajdą Państwo w projekcie Regulaminu

Regulamin priorytetu 1a PROO

Konsultacje prowadzone są za pośrednictwem serwisu STACJA-KONSULTACJA.PL. Prosimy o zgłaszanie uwag do dnia 1 października 2018 r. wyłącznie poprzez stronę

http://stacja-konsultacja.pl/konsultacja/214/program-rozwoju-organizacji-obywatelskich-na-lata-2018-2030-konsultacje-regulaminu-dla-priorytetu-1a.html

W najbliższym czasie nastąpi ogłoszenie pierwszej edycji konkursu w ramach Priorytetu 1b PROO. Najważniejszym dokumentem konkursu będzie Regulamin, którego projekt przekazujemy dziś do konsultacji społecznych. Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby, organizacje i instytucje do zapoznania się z tym dokumentem i zgłaszania swoich opinii.

Konsultacje mają na celu dostosowanie Regulaminu Konkursu Priorytet 1b Dotacje na wkład własny Edycja 2019 do potrzeb i oczekiwań sektora pozarządowego. Zachęcamy do zgłaszania uwag i propozycji na adres proo@niw.gov.pl do 3 lipca 2019 r. na formularzu, który można pobrać poniżej.

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego sporządzi zestawienie przesłanych uwag i przedstawi je Komitetowi Sterująco-Monitorującemu Programu oraz Radzie Narodowego Instytutu, która zatwierdza Regulamin.

 

Załączniki:
Projekt Regulaminu Konkursu Priorytet 1b Dotacje na wkład własny
Formularz

W najbliższym czasie nastąpi ogłoszenie pierwszej edycji konkursu w ramach Priorytetu 2a PROO. Najważniejszym dokumentem konkursu będzie Regulamin, którego projekt przekazujemy dziś do konsultacji społecznych. Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby, organizacje i instytucje do zapoznania się z tym dokumentem i zgłaszania swoich opinii.

Konsultacje mają na celu dostosowanie Regulaminu Konkursu Priorytet 2a Dotacje operacyjne na wsparcie budowy początkowych kapitałów żelaznych Edycja 2019 do potrzeb i oczekiwań sektora pozarządowego. Zachęcamy do zgłaszania uwag i propozycji na adres proo@niw.gov.pl do 3 lipca 2019 r. na formularzu, który można pobrać poniżej.

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego sporządzi zestawienie przesłanych uwag i przedstawi je Komitetowi Sterująco-Monitorującemu Programu oraz Radzie Narodowego Instytutu, która zatwierdza Regulamin.

 

Załączniki:

Projekt Regulaminu Konkursu Priorytet 2a Dotacje operacyjne na wsparcie budowy początkowych kapitałów żelaznych
Formularz

Zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach Regulaminu konkursu dotyczącego Priorytet 3 programu PROO „Rozwój instytucjonalny lokalnych organizacji strażniczych i mediów obywatelskich – Edycja 2018”.

Konkurs zakłada, że:

 • Dotacje udzielane będą na wspieranie działań statutowych organizacji strażniczych i mediów obywatelskich oraz rozwój instytucjonalny tych organizacji, w tym: budowanie stabilnych podstaw ich dalszego funkcjonowania, tworzenie perspektywicznych planów działania i finansowania, podnoszenie standardów pracy i zarządzania organizacją.
 • Dotacje udzielane będą na okres do 24 miesięcy i przekazywane w formie rocznych transz.
 • Dotacje udzielane będą w wysokości od 20 tys. zł do 200 tys. zł. Wniesienie wkładu własnego nie będzie wymagane.
 • Wnioski składane będą za pośrednictwem Generatora Wniosków.
 • Dotacje w ramach Priorytetu 3 PROO będą rozliczane przez rezultaty, za pomocą metody kwoty ryczałtowej.

Szczegóły znajdą Państwo w projekcie Regulaminu

Regulamin priorytetu 3 PROO

Konsultacje prowadzone są za pośrednictwem serwisu STACJA-KONSULTACJA.PL. Prosimy o zgłaszanie uwag do dnia 14 października 2018 r. wyłącznie poprzez stronę

http://stacja-konsultacja.pl/konsultacja/215/priorytet-3-programu-rozwoju-organizacji-obywatelskich-konsultacje-regulaminu-konkursu.html

Zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach Regulaminu konkursu dotyczącego Priorytet 4 programu PROO „Rozwój instytucjonalny think tanków obywatelskich – Edycja 2018”.

Konkurs zakłada, że:

 • Dotacje udzielane będą na pokrycie wydatków związanych ze wsparciem inicjatyw służących rozwojowi instytucjonalnemu think tanków – organizacji obywatelskich o profilu analityczno-badawczym, nie działających dla zysku (non-profit) i funkcjonujących na marginesie formalnych procesów politycznych (zarówno na poziomie ogólnopolskim, jak i regionalnym).
 • Dotacje udzielane będą na okres do 24 miesięcy i przekazywane w formie rocznych transz.
 • Dotacje udzielane będą w wysokości do 300 tys. zł. Wniesienie wkładu własnego nie będzie wymagane.
 • Wnioski składane będą za pośrednictwem Generatora Wniosków.
 • Dotacje w ramach Priorytetu 4 PROO będą rozliczana przez rezultaty, za pomocą metody kwoty ryczałtowej.

Szczegóły znajdą Państwo w projekcie Regulaminu

Regulamin priorytetu 4 PROO

Konsultacje prowadzone są za pośrednictwem serwisu STACJA-KONSULTACJA.PL. Prosimy o zgłaszanie uwag do dnia 14 października 2018 r. wyłącznie poprzez stronę

http://stacja-konsultacja.pl/konsultacja/216/priorytet-4-programu-rozwoju-organizacji-obywatelskich-konsultacje-regulaminu-konkursu.html

Zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach Regulaminu konkursu dotyczącego Priorytet 5 programu PROO „Wsparcie doraźne – Edycja 2018”.

Konkurs zakłada, że:

 • Dotacje udzielane będą na pokrycie wydatków wynikających z nagłych potrzeb organizacji oraz pokrycie kosztów uczestnictwa przedstawicieli organizacji w wydarzeniach z życia publicznego.
 • Dotacje udzielane będą na okres do 31 grudnia 2018 r. i przekazywane w formie jednorazowej transzy.
 • Dotacje udzielane będą w wysokości do 10 tys. zł. Wniesienie wkładu własnego nie będzie wymagane.
 • Wnioski składane będą za pośrednictwem Generatora Wniosków.
 • Rozliczenie dotacji w ramach Priorytetu 5 PROO będzie wymagało zrealizowania zaplanowanych działań.

Szczegóły znajdą Państwo w projekcie Regulaminu

Regulamin priorytetu 5 PROO

Konsultacje prowadzone są za pośrednictwem serwisu STACJA-KONSULTACJA.PL. Prosimy o zgłaszanie uwag do dnia 14 października 2018 r. wyłącznie poprzez stronę

http://stacja-konsultacja.pl/konsultacja/217/priorytet-5-programu-rozwoju-organizacji-obywatelskich-konsultacje-regulaminu-konkursu.html

metadata
Podmiot udostępniający: Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Wytworzył informację: Jolanta Wierzbicka 17 września 2018 4:28:29
Wprowadził informację do BIP Jolanta Wierzbicka 17 września 2018 4:28:29
Ostatnio modyfikował: Paweł Woźniak 17 lipca 2019 2:37:26