Piotr Patkowski
Piotr Patkowski

przedstawiciel Ministra Finansów

Prawnik, urzędnik państwowy, od 16 kwietnia 2020 r. podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów oraz Główny Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych.

Ukończył studia na WPiA Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od czasu studiów związany ze stowarzyszeniem Studenci dla Rzeczypospolitej. Był założycielem lubelskiego oddziału tego stowarzyszenia, obecnie jest jego członkiem honorowym.

Współpracował z wieloma organizacjami pozarządowymi. W przeszłości należał także do Stowarzyszenia KoLiber, był również stypendystą i współpracownikiem Instytutu Sobieskiego. Obecnie jest wiceprzewodniczącym Rady Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w biurze prawnym Ministerstwa Energii, gabinecie politycznym Ministra Rozwoju i Finansów Mateusza Morawieckiego, a także Kancelarii Prezesa Rady Ministrów gdzie piastował stanowiska doradcy Prezesa Rady Ministrów oraz Dyrektora Departamentu Oceny Skutków Regulacji.