Gala Nagrody Wolontariatu Korpusu Solidarności

June 7, 2021

16 maja w Warszawie odbyło się po uroczyste wręczenie Nagród Wolontariatu Korpusu Solidarności za rok 2020. Podczas uroczystości Wicepremier Piotr Gliński, Przewodniczący Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego oraz Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Społeczeństwa Obywatelskiego Wojciech Kaczmarczyk uhonorowali laureatów Konkursu na Wolontariusza i Koordynatora Wolontariatu. Galę wręczenia nagród współprodukowaną przez TVP Kultura oraz NIW-CRSO uświetnił występ zespołu Maleo Reggae Rockers, a jego lider – Dariusz Malejonek – otrzymał nominację na ambasadora Korpusu Solidarności.

fot. Natalia Mykhailovska/NIW-CRSO

Uroczysta Gala to podziękowanie dla tysięcy wolontariuszy i koordynatorów wolontariatu skupionych wokół Korpusu Solidarności. Jej celem jest m.in. nagrodzenie laureatów konkursu Wolontariusz i Koordynator Roku Korpusu Solidarności, promocja wolontariatu, przybliżenie sylwetek wyjątkowych osób angażujących się w działania społeczne. Wydarzenie było także okazją do podsumowania corocznych działań realizowanych w Korpusie Solidarności, ukazania ciekawych inicjatyw, jak choćby „Miejsce Przyjazne Wolontariuszom” oraz zaprezentowania dorobku zespołu i partnerów współpracujących przy realizacji inicjatywy.

– Każda demokratyczna wolna wspólnota, żeby dobrze funkcjonować, żeby sprawnie zaspokajać potrzeby swoich obywateli musi spełniać szereg istotnych cech. Taką cechą, o której często zapominamy, a która jest bardzo potrzebna w naszym życiu, jest społecznictwo. A wśród społeczników ci najbardziej wartościowi, najcenniejsi, te prawdziwe diamenty to wolontariusze – powiedział wicepremier Piotr Gliński w trakcie uroczystego otwarcia Gali. – Dzisiaj jest szczególny czas i moment, kiedy wszystkim wolontariuszom polskim możemy serdecznie podziękować. Podziękować wszystkim, którzy angażują swój czas, dobrą wolę, swoje umiejętności w pomoc dla innych – dodał.

Konkurs promuje wartościowe postawy społeczne, ukazuje różnorodność wolontariatu, podkreśla dokonania wolontariuszy. Jego celem jest docenienie ochotników, zwrócenie uwagi na ważną rolę, jaką pełnią wspierając organizacje pozarządowe i instytucje publiczne.

Celem konkursu jest również wyrażenie uznania dla koordynatorów wolontariatu, którzy na co dzień zarządzają wolontariatem, wspierają wolontariuszy i pomagają im dokonywać właściwych wyborów w podejmowaniu aktywności wolontariackiej.

– Zapraszam Państwa na pierwszą Galę Nagród Korpusu Solidarności. Poznają Państwo sylwetki wolontariuszy i koordynatorów wolontariatu, którzy zdaniem kapituły szczególnie zasłużyli się w ubiegłym roku. Posłuchajmy ich historii i pomyślmy o tych wszystkich wolontariuszach, którzy angażują się na co dzień w bezimienne, często zakryte, dzieła wolontariackie – powiedział Dyrektor NIW-CRSO Wojciech Kaczmarczyk, który podziękował również pozostałym uczestnikom wydarzenia. – Bardzo dziękuję Panu Premierowi za obecność na dzisiejszej Gali, za to, że jest promotorem tego programu. Dziękuję TVP Kultura za współorganizowanie Gali z Narodowym Instytutem Wolności, dziękuję bardzo Kapitule konkursu i dziękuję także muzykom – panu Dariuszowi Malejonkowi i zespołowi – za  uświetnienie Gali. 

W pierwszej edycji konkursu wpłynęło łącznie 130 zgłoszeń. Kapituła Konkursu wybrała 7 laureatów.

Laureaci Konkursu w kategorii  Wolontariusz Korpusu Solidarności 2020

I miejsce: Grupa Wolontarystyczna „Agrafka” z Pabianic

II miejsce: Dominika Kasińska ze Szczyrku

III miejsce: Dawid Baczewski z Zambrowa

Wyróżnienie: Małgorzata Brach z Kłaczyny

Laureaci Konkursu w kategorii Koordynator Wolontariatu Korpusu Solidarności 2020

I miejsce: Józefa Chmura i Anna Jurczak – Szkoła Podstawowa nr 25 w Elblągu

II miejsce: Magdalena Adamska – Fundacja Zainteresowania Alternatywnego w Malborku

III miejsce: Olga Ślifirska – Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku

Korpus Solidarności stwarza organizatorom wolontariatu (organizacjom pozarządowym i  instytucjom publicznym), odpowiednie warunki do kooperacji z wolontariuszami. Intencją Korpusu jest dbanie o dobrą współpracę wolontariusza z organizacją/instytucją, aby przebiegała ona profesjonalnie i przynosiła obopólną satysfakcję. Jest to szczególne wyzwanie w przypadku wolontariatu długoterminowego, gdzie bardzo ważne jest utrzymanie motywacji wolontariuszy w długofalowej perspektywie. Stąd wśród celów Korpusu są wsparcie zarówno wolontariuszy, jak i organizatorów wolontariatu oraz dbałość o wysoką jakość organizacji wolontariatu.

Program Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018 – 2030 Korpus Solidarności jest realizowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego na terenie całego kraju, we współpracy z Partnerami – organizacjami pozarządowymi. Docelowa liczba Partnerów Korpusu to 93 organizacje.