Skip to content Search engine contactSearch Results


April 17, 2024

Z uczniami IV LO im. Adama Mickiewicza w Warszawie spotkał się Andrzej Rybus-Tołłoczko, zastępca dyrektora NIW-CRSO. Opowiadał o tym, czym jest NIW, co charakteryzuje NGO, a także jak organizacje młodzieżowe mogą pozyskiwać środki oraz o ciałach dialogu z młodym pokoleniem. https://www.facebook.com/reel/1816063745523937


March 18, 2024

Administratywista,   ukończył   Wydział   Prawa   i   Administracji   na   Uniwersytecie   Kardynała   Stefana Wyszyńskiego, 10 lat  pracował w urzędach samorządowych  (m.in.  w Urzędzie  Miasta Stołecznego Warszawy i Urzędzie Miasta Płocka) i rządowych (Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie). Od ponad  20  lat  działa   w  sektorze  pozarządowym.  Szkolił w całej Polsce przedstawicieli organizacji pozarządowych i urzędów z ofert   realizacji   zadań   publicznych,   pozyskiwania   środków,  prowadzenia organizacji,


March 18, 2024

Ekspert i praktyk w dziedzinie partycypacji publicznej i III sektora z piętnastoletnim doświadczeniem pracy w organizacjach pozarządowych. Zarządzał wieloma organizacjami pozarządowymi w Polsce, pracował jako ekspert m.in. dla Komisji Europejskiej i Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji oceniając wnioski Erasmus+ i AMIF, a także w inkubatorach organizacji pozarządowych i ekonomii społecznej. Jako koordynator projektów, trener i konsultant pracował w projektach edukacyjnych Erasmus+


March 18, 2024

Od 22 lat Prezes Zarządu Zachodniopomorskiego Forum Organizacji Społecznych ZAFOS i od początku związana z WRZOS (Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych). W obecnej  kadencji Wiceprezes Zarządu WRZOS.   Dwukrotnie odznaczona Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, a także Złotą Odznaką Gryfa Zachodniopomorskiego przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego. Inicjatorka powołania Zachodniopomorskiej Rady Pożytku Publicznego. Współautorka Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych


Newletter

Newsletter

Sign up for our newsletter

  
I confirm that I have read, understood and accept Privacy Policy and I express my consent to processing my personal data for the purpose of newsletter subsribtion.

Copyright ©2021 All rights reserved | Created by nFinity

Widget not in any sidebars

Tell a friend!Email a friend about this news!
Share via:


MessengerFacebookEmailShare