Skip to content Search engine contactSearch Results


November 30, 2023

W numerze 5 periodyku przybliżamy działalność Stowarzyszenia Ochrony Konsumentów Aquila – beneficjenta Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich PROO w Priorytecie 2a, który w 2022 roku zakończył realizację zadania publicznego mającego na celu przygotowanie organizacji do budowy kapitału żelaznego. W niniejszym numerze zapoznasz się również z głównymi założeniami PROO 2b, który stawia za cel dofinansowanie początkowych kapitałów żelaznych. Kapitał Żelazny nr 5
Newletter

Newsletter

Sign up for our newsletter

  
I confirm that I have read, understood and accept Privacy Policy and I express my consent to processing my personal data for the purpose of newsletter subsribtion.

Copyright ©2021 All rights reserved | Created by nFinity

Widget not in any sidebars

Tell a friend!Email a friend about this news!
Share via:


MessengerFacebookEmailShare