Skip to content Search engine contactSearch Results


January 24, 2023

Stanowią ukoronowanie podróży po ojczystym kraju, odbytych w latach 2019-2020 przez autora dr Macieja Andrzeja Zarębskiego, z okazji spotkań autorskich, turystycznych wycieczek, pobytów wypoczynkowych, wizyt składanych członkom rodziny lub przyjaciołom i znajomym. Zawiera 8 reportaży bogato zilustrowanych zdjęciami. Tym razem Autor udała się na Podkarpacie, Lubelszczyznę, północne Mazowsze, południowe Podlasie, Śląsk Opolski i pogranicze polsko-czeskie. „Wojaże po Polsce cz. 3”


January 24, 2023

Vademecum zostało przygotowane przede wszystkim z myślą o osobach zaangażowanych w tworzenie struktur wolontariatu w szkołach, tj. dyrektorach szkół, kadrze pedagogicznej oraz opiekunach szkolnych kół wolontariatu, nazywanych też koordynatorami wolontariatu. Odpowiedzi na pytania o wolontariat uczniowski znajdą tu też organizacje pozarządowe współpracujące ze szkołami, rodzice wolontariuszy i sami wolontariusze. W publikacji omówiono zagadnienia formalnoprawne, z którymi zetknie się każdy, kto


January 23, 2023

Wolontariat pracowniczy ma już swoje tradycje w sektorze pomocy społecznej, na przykład w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Doceniany przez mieszkańców tych domów, podopiecznych placówek i ich kierownictwo, stanowi wielkie wyzwanie dla zaangażowanych w nim wolontariuszy i instytucji, w których są zatrudnieni. Autorką publikacji jest Katarzyna Lorecka, Manager ds. odpowiedzialności społecznej w Microsoft. Wolontariat pracowniczy w praktyce 4.41MB


January 23, 2023

Przewodnik powstał w ramach partnerstwa Social Impact Alliance for CEE, Dentons, Fundacji Citi Handlowy, Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, Better / B Corps Country Partner, CMT Advisory, Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Instytutu Biznesu Rodzinnego. Badania potwierdzają wzrost oczekiwań klientów, konsumentów, pracowników oraz inwestorów w zakresie angażowania się firm w rozwiązywanie problemów społecznych. Biznes ma środki finansowe oraz inne zasoby, aby


January 23, 2023

Publikacja powstała z okazji 5-lecia istnienia Narodowego Instytutu Wolności — Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, pierwszej rządowej agencji wykonawczej odpowiedzialnej za wspieranie społeczeństwa obywatelskiego, działalności pożytku publicznego oraz wolontariatu w Polsce. Teksty składające się na książkę opracowali uznani naukowcy oraz czołowi praktycy sektora pozarządowego, reprezentujący różne obszary działalności społecznie użytecznej. Tematycznie i stylistycznie bogate opracowania stanowią bez wątpienia świadectwo stanu rozwoju


January 20, 2023

Fundraising. Teoria i praktyka to wydany w 2015 roku podręcznik kursowy dla profesjonalnych fundraiserów, który stanowi pracę zbiorową członków PSF pod redakcją Jerzego Miki. Publikacja zbiera doświadczenia w pozyskiwaniu funduszy spisane przez specjalistów z małych i dużych organizacji, zawiera też wiele instrukcji i przydatnych wzorów dokumentów. Fundraising. Teoria i praktyka 0.01GB


January 20, 2023

Broszura edukacyjna prezentująca zarys losów żołnierzy Armii Krajowej w łagrach sowieckich po roku 1944 wraz z fragmentami trudno dostępnych, a cennych wspomnień kombatantów. Zostali Łagiernikami. Żołnierze AK w niewoli sowieckiej 3.10MB


January 20, 2023

Przewodnik po miejscach spoczynku żołnierzy Okręgu Nowogródzkiego AK znajdujących się obecnie na Białorusi — opisy cmentarzy, mogił, miejsc pamięci. W 2022 r. dokonaliśmy jego II wydania wraz z aktualizacją informacji o niektórych miejscach pamięci zdewastowanych w minionych miesiącach przez władze reżimu Łukaszenki np. cmentarz wojenny w Surkontach (34 mogiły zrównane z ziemią). Przewodnik miejsc spoczynku żołnierzy Armii Krajowej 0.01GB


January 20, 2023

Album został wydany z okazji 6. rocznicy I Zjazdu Mateczników Patriotyzmu i Kultury. To opracowanie albumowe stanowi kontynuację prezentacji, historii powstania i lokalizacji na mapie Polski kolejnych Mateczników Patriotyzmu i Kultury. Opisane obiekty to głównie mateczniki prywatne, pozbawione wyraźnej komercji. W albumie znalazły się także mateczniki typu Izb Regionalnych, zakładane i prowadzone przez towarzystwa regionalne lub fundacje, w oparciu o


January 20, 2023

Ken Burnett jest przekonany, że zawód fundraisera jest jednym z najbardziej satysfakcjonujących i użytecznych zawodów na świecie. Z jego książki przebija mądrość i doświadczenie wynikające z tysięcy spotkań z fundraiserami i darczyńcami wielu organizacji. Czytając książki i blog Kena, możemy przekonać się, jak fundraising zmienia i kształtuje człowieka – na kogo wyrasta się, służąc innym i stale poszukując doskonałości w


Newletter

Newsletter

Sign up for our newsletter

  
I confirm that I have read, understood and accept Privacy Policy and I express my consent to processing my personal data for the purpose of newsletter subsribtion.

Copyright ©2021 All rights reserved | Created by nFinity

Widget not in any sidebars

Tell a friend!Email a friend about this news!
Share via:


MessengerFacebookEmailShare