Skip to content Search engine contactSearch Results


April 27, 2023

W numerze 4 periodyku, w ramach wymiany dobrych praktyk, znajduje się opis zadania realizowanego w ramach Priorytetu 2a PROO przez Fundację WiseEuropa w zakresie podjętych działań zmierzających do budowy kapitału żelaznego. Kapitał Żelazny nr 4 0.01GB


April 27, 2023

W numerze 3 periodyku, w ramach wymiany dobrych praktyk, znajduje się opis zadania realizowanego w ramach Priorytetu 2a PROO przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę w zakresie budowy nienaruszalnego kapitału. W niniejszym numerze przedstawiono również model do autooceny organizacji, który pozwala odpowiedzieć na pytania istotne z zakresu przygotowania się do budowania kapitału żelaznego. Kapitał Żelazny nr 3 0.01GB


April 27, 2023

Kontynuujemy działania mające na celu promowania dobrych praktyk oraz popularyzacji uniezależniania się organizacji obywatelskich dzięki budowie kapitałów żelaznych. W niniejszym periodyku przedstawiamy doświadczenia Fundacji Hospicjum Proroka Eliasza z Michałowa w województwie podlaskim, organizacji prowadzącej działalność w obszarze niesienia pomocy osobom nieuleczalnie chorym, w realizacji projektu dofinansowanego w ramach PROO 2a. Kapitał Żelazny nr 2 1.61MB


April 27, 2023

Niniejszy periodyk zawiera podstawowe informacje na temat samych kapitałów żelaznych oraz Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030, a także przedstawiona została koncepcja Związku Centralnego Dzieła Kolpinga w Polsce realizowana w ramach otrzymanej dotacji w ramach Priorytetu 2a w ramach edycji 2019-2020 konkursu. Kapitał Żelazny nr 1 1.33MB


April 25, 2023

To będzie wielkie święto społeczników! Już w czerwcu II Ogólnopolskie Targi Organizacji Pozarządowych NGO-EXPO


April 25, 2023

To będzie wielkie święto społeczników! Już w czerwcu II Ogólnopolskie Targi Organizacji Pozarządowych NGO-EXPO


April 25, 2023April 12, 2023Newletter

Newsletter

Sign up for our newsletter

  
I confirm that I have read, understood and accept Privacy Policy and I express my consent to processing my personal data for the purpose of newsletter subsribtion.

Copyright ©2021 All rights reserved | Created by nFinity

Widget not in any sidebars

Tell a friend!Email a friend about this news!
Share via:


MessengerFacebookEmailShare