Skip to content Search engine contact
newsletter1.jpg

Newsletter

Sign up for our newsletter

  
I confirm that I have read, understood and accept Privacy Policy and I express my consent to processing my personal data for the purpose of newsletter subsribtion.

PRINT PAGE

Steering and Monitoring Committee

organizacje1.png

Komitet Sterująco-Monitorujący Programu FIO na lata 2014-2020 (III kadencja na rok 2020) został powołany zarządzeniem nr 6 Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego w sprawie powołania Komitetu Sterująco-Monitorującego Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

Komitet w III kadencji na rok 2020 pracuje w następującym składzie:

Wojciech Kaczmarczyk – Przewodniczący, Narodowy Instytut Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Przedstawiciele administracji samorządowej:

 • Magdalena Peczyńska, Związek Województw Polskich
 • Małgorzata Bartkowiak, Związek Województw Polskich
 • Andrzej Wróblewicz, Związek Powiatów Polskich

Przedstawiciele administracji rządowej:

 • Radosław Podogrocki, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Krzysztof Przekwas, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Piotr Mazurek, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Przedstawiciele strony pozarządowej:

 • Andrzej Andrzejewski, Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej „Ziemia Nowomiejska”
 • Alicja Gawinek, Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
 • Maciej Dawid Kunysz, Stowarzyszenie „EKOSKOP”
 • Dorota Pronobis, Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Amicus
 • Grzegorz Reszka, Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych
 • Sławomir Wieteska, Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych.

Przedstawicielka Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 • prof. Ewa Leś, Kancelaria Prezydenta RP
Newletter

Newsletter

Sign up for our newsletter

  
I confirm that I have read, understood and accept Privacy Policy and I express my consent to processing my personal data for the purpose of newsletter subsribtion.

Copyright ©2021 All rights reserved | Created by nFinity

Widget not in any sidebars

Tell a friend!Email a friend about this news!
Share via:


MessengerFacebookEmailShare