Skip to content Search engine contact
newsletter1.jpg

Newsletter

Sign up for our newsletter

  
I confirm that I have read, understood and accept Privacy Policy and I express my consent to processing my personal data for the purpose of newsletter subsribtion.

PRINT PAGE

Priority 2a

news.png

Kapitały żelazne - dotacje operacyjne na wsparcie budowania początkowych kapitałów żelaznych

Informacja o oddaleniu odwołania ws. oceny formalnej

Poniższe zestawienie dotyczy rozstrzygnięcia przez Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego odwołania złożonego przez jednego z wnioskodawców. Od tego rozstrzygnięcia nie przysługuje odwołanie.

Poniżej przedstawiamy wyniki oceny formalnej

Zgodnie z Regulaminem konkursu Wnioskodawcom, których wnioski po ocenie formalnej zostały odrzucone, przysługuje odwołanie od wyniku oceny formalnej do Przewodniczącego Komitetu za pośrednictwem NIW-CRSO w terminie 3 dni roboczych od dnia publikacji wyników oceny formalnej (do dnia 15 marca 2021 roku). Odwołanie złożone po terminie podlega odrzuceniu przez NIW-CRSO bez badania jego zasadności. Odwołanie wnosi się przy użyciu Systemu Obsługi Dotacji.

Uruchamiamy nabór wniosków w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO – Priorytet 2a Dotacje operacyjne na wsparcie budowy początkowych kapitałów żelaznych Edycja 2021.

W ramach otwartego konkursu organizacje mogą uzyskać wsparcie na realizację działań obejmujących kompleksowe przygotowanie Wnioskodawcy do utworzenia kapitału żelaznego.

Wnioski można składać od dnia 8 lutego 2021 r. od godz. 14.00 do 8 marca 2021 r. do godz. 14.00 wyłącznie za pomocą Generatora Wniosków, dostępnego pod adresem: generator.niw.gov.pl.

Dotacja może zostać przyznana na okres od 24 do 36 miesięcy. Maksymalna wartość wnioskowanej dotacji wynosi 500 tys. zł.  Wartość środków przeznaczonych na dotacje dla organizacji w ramach konkursu w 2021 r. wynosi 1 000 000 zł. Szacunkowe alokacje na kolejne lata wynoszą odpowiednio 1 000 000 zł w 2022 r. i 1 000 000 zł w 2023 r.

Pytania dotyczące konkursu można zadawać poprzez formularz kontaktowy PROO, pocztą elektroniczną na adres proo@niw.gov.pl.

Więcej informacji do pobrania

Wszystkie dokumenty znajdują się również pod adresem generator.niw.gov.pl.

Newletter

Newsletter

Sign up for our newsletter

  
I confirm that I have read, understood and accept Privacy Policy and I express my consent to processing my personal data for the purpose of newsletter subsribtion.

Copyright ©2021 All rights reserved | Created by nFinity

Widget not in any sidebars

Tell a friend!Email a friend about this news!
Share via:


MessengerFacebookEmailShare