Skip to content Search engine contact
newsletter1.jpg

Newsletter

Sign up for our newsletter

  
I confirm that I have read, understood and accept Privacy Policy and I express my consent to processing my personal data for the purpose of newsletter subsribtion.


Edition 2018

news.png

Nabór wniosków

Rozpoczynamy nabór wniosków w ramach konkursu Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030 Edycja 2018.

Wnioski można składać od dnia 7 listopada 2018 r. do 20 listopada 2018 r. (tylko do godz. 14.00!) poprzez  System Obsługi Dotacji.

Pytania dotyczące konkursu prosimy zadawać poprzez formularz kontaktowy ROHiS oraz pod numerem telefonu 885-221-531.

Zachęcamy do zapoznania się z  Regulaminem Konkursu.

Wyniki oceny formalnej

Zakończyliśmy ocenę formalną wniosków złożonych w ramach konkursu Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030 Edycja 2018.

Wnioskodawcom, których wnioski uzyskały negatywną ocenę formalną i zostały odrzucone, przysługuje możliwość odwołania zgodnie z rozdziałem 10.2.5 Regulaminu Konkursu.

Wyniki oceny merytorycznej

Zakończyliśmy ocenę merytoryczną wniosków złożonych w ramach konkursu Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030 Edycja 2018.

Przypominamy, że nie przewiduje się odwołania od rozstrzygnięcia Konkursu.

Newletter

Newsletter

Sign up for our newsletter

  
I confirm that I have read, understood and accept Privacy Policy and I express my consent to processing my personal data for the purpose of newsletter subsribtion.

Copyright ©2021 All rights reserved | Created by nFinity

Widget not in any sidebars

Tell a friend!Email a friend about this news!
Share via:


MessengerFacebookEmailShare