Skip to content Search engine contact
newsletter1.jpg

Newsletter

Sign up for our newsletter

  
I confirm that I have read, understood and accept Privacy Policy and I express my consent to processing my personal data for the purpose of newsletter subsribtion.

PRINT PAGE

Posiedzenie Komitetu Sterująco-Monitorującego Program FIO 2014-2020 – 29 października 2019 r.

organizacje1.png

Głównym tematem kolejnego spotkania KSM w tym roku,  było omówienie uwag z konsultacji społecznych Regulaminu konkursu FIO 2020 Priorytety 2-4.

Komitet zgodził się z większością rekomendacji, jakie do uwag,  przedstawiło Biuro Programu FIO Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

W trakcie tego spotkania przedstawiono również raport pt. Podsumowanie wizyt monitorujących realizację projektów dofinansowanych w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 edycja 2018.

Newletter

Newsletter

Sign up for our newsletter

  
I confirm that I have read, understood and accept Privacy Policy and I express my consent to processing my personal data for the purpose of newsletter subsribtion.

Copyright ©2021 All rights reserved | Created by nFinity

Widget not in any sidebars

Tell a friend!Email a friend about this news!
Share via:


MessengerFacebookEmailShare