Skip to content Search engine contact
newsletter1.jpg

Newsletter

Sign up for our newsletter

  
I confirm that I have read, understood and accept Privacy Policy and I express my consent to processing my personal data for the purpose of newsletter subsribtion.

PRINT PAGE

Priorytet 1a – konsultacje Regulaminu konkursu Edycja 2020 (zakończone)

organizacje1.png

Zachęcamy wszystkie zainteresowane osoby, organizacje i instytucje do wyrażenia swoich opinii na temat projektu Regulaminu konkursu Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich, Priorytet 1a Wsparcie działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego – Edycja 2020. W trosce o to, aby ostateczny kształt Regulaminu jak najpełniej odpowiadał na potrzeby i oczekiwania sektora pozarządowego, zapraszamy każdego do zabrania głosu!

Przygotowane przez nas propozycje zmian mają na celu uszczegółowienie zapisów i zwiększenie przejrzystości. Dotyczą one m.in.:

  • Rozszerzenia podmiotów uprawnionych do udziału w konkursie o koła gospodyń wiejskich;
  • Doprecyzowania zapisów dotyczących podmiotów wykluczonych do udziału w konkursie;
  • Zwiększenia skali ocen do 100 punktów dla wniosku pełnego, 50 punktów dla wniosku wstępnego, z zachowaniem wagi poszczególnych kryteriów;
  • Konsolidacji kart ocen ekspertów.

Projekt Regulaminu (podobnie jak w Edycji 2019) zakłada, że wnioski składane będą za pośrednictwem Generatora Wniosków, w trybie dwuetapowym (wnioski wstępne i pełne). Dotacja będzie rozliczana przez rezultaty. Rozliczenie dotacji będzie wymagało osiągnięcia zakładanych rezultatów na poziomie co najmniej 80%.

Zachęcamy do zgłaszania uwag i propozycji na adres: proo@niw.gov.pl do dnia 22 października 2019 r. na formularzu, który można pobrać poniżej:

Newletter

Newsletter

Sign up for our newsletter

  
I confirm that I have read, understood and accept Privacy Policy and I express my consent to processing my personal data for the purpose of newsletter subsribtion.

Copyright ©2021 All rights reserved | Created by nFinity

Widget not in any sidebars

Tell a friend!Email a friend about this news!
Share via:


MessengerFacebookEmailShare