Skip to content Search engine contact
newsletter1.jpg

Newsletter

Sign up for our newsletter

  
I confirm that I have read, understood and accept Privacy Policy and I express my consent to processing my personal data for the purpose of newsletter subsribtion.

PRINT PAGE

Posiedzenie Komitetu Sterująco-Monitorującego z 3 czerwca 2020 r.

organizacje1.png

W dniu 3 czerwca 2020 r. odbyło się II posiedzenie Komitetu Sterująco-Monitorującego Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030. Spotkanie, ze względu na panującą epidemię koronawirusa SARS-CoV-2, odbyło się online.

W dniu 3 czerwca 2020 r. odbyło się II posiedzenie Komitetu Sterująco-Monitorującego Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030. Spotkanie, ze względu na panującą epidemię koronawirusa SARS-CoV-2, odbyło się online.

Posiedzenie zostało zwołane w celu:

  • podsumowania realizacji Konkursu Edycji 2018 i rozstrzygnięcia Konkursu Edycji 2020,
  • zaopiniowania Raportu z ewaluacji Programu,
  • zaopiniowania Raportu z monitoringu Programu,
  • zaopiniowania Sprawozdania z realizacji Programu w 2019 r.

Posiedzenie Komitetu wypełnia założenia Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030.

Zachęcamy do zapoznania się z:

Newletter

Newsletter

Sign up for our newsletter

  
I confirm that I have read, understood and accept Privacy Policy and I express my consent to processing my personal data for the purpose of newsletter subsribtion.

Copyright ©2021 All rights reserved | Created by nFinity

Widget not in any sidebars

Tell a friend!Email a friend about this news!
Share via:


MessengerFacebookEmailShare