Skip to content Search engine contact
newsletter1.jpg

Newsletter

Sign up for our newsletter

  
I confirm that I have read, understood and accept Privacy Policy and I express my consent to processing my personal data for the purpose of newsletter subsribtion.

PRINT PAGE

Protokoły z posiedzeń KSM

organizacje1.png
26 July 2023
Posiedzenie Komitetu z dnia 26.07.2023 r.
Głównym tematem posiedzenia Komitetu było omówienie uwag zgłoszonych podczas konsultacji społecznych oraz zaopiniowanie regulaminów konkursów PROO oraz PROO Priorytet 2B na 2024 rok.
24 April 2023
Posiedzenie Komitetu z dnia 24.04.2023
Głównym tematem posiedzenia było podsumowanie naborów w ramach konkursów PROO edycja 2023, dyskusja nad założeniami konkursu w Priorytecie PROO 2b Dofinansowanie początkowych kapitałów żelaznych oraz przedstawienie wyników badania ewaluacyjnego pt. „Analiza wniosków aplikacyjnych priorytetu 5 Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego na lata 2018-2030”.
08 November 2022
Posiedzenie Komitetu z dnia 8.11.2022
Głównym tematem posiedzenia było omówienie projektu Regulaminu konkursu PROO edycja 2023, omówienie uwag zgłoszonych w ramach konsultacji społecznych oraz przedstawienie wyników badania ewaluacyjnego pt. „Analiza wniosków aplikacyjnych priorytetu 5 Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego na lata 2018-2030”.
Newletter

Newsletter

Sign up for our newsletter

  
I confirm that I have read, understood and accept Privacy Policy and I express my consent to processing my personal data for the purpose of newsletter subsribtion.

Copyright ©2021 All rights reserved | Created by nFinity

Widget not in any sidebars

Tell a friend!Email a friend about this news!
Share via:


MessengerFacebookEmailShare