Skip to content Search engine contact
newsletter1.jpg

Newsletter

Sign up for our newsletter

  
I confirm that I have read, understood and accept Privacy Policy and I express my consent to processing my personal data for the purpose of newsletter subsribtion.

PRINT PAGE

Protokoły z posiedzeń KSM

organizacje1.png
18 May 2022
Posiedzenie Komitetu z dnia 18.05.2022
Głównym tematem posiedzenia było podsumowanie rozstrzygnięć konkursów PROO edycja 2022 oraz przedstawienie wyników badania ewaluacyjnego pt. „Analiza beneficjentów priorytetu 3 Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030”.
26 January 2022
Posiedzenie Komitetu z dnia 26.01.2022
Głównym tematem posiedzenia było podsumowanie naborów w ramach konkursów PROO edycja 2022 oraz przedstawienie wyników badania ewaluacyjnego.
17 November 2021
Posiedzenie Komitetu z dnia 17.11.2021
Głównym tematem posiedzenia było podsumowanie realizacji PROO 2021 oraz omówienie Regulaminów konkursów na rok 2022.
Newletter

Newsletter

Sign up for our newsletter

  
I confirm that I have read, understood and accept Privacy Policy and I express my consent to processing my personal data for the purpose of newsletter subsribtion.

Copyright ©2021 All rights reserved | Created by nFinity

Widget not in any sidebars

Tell a friend!Email a friend about this news!
Share via:


MessengerFacebookEmailShare