Skip to content Search engine contact
newsletter1.jpg

Newsletter

Sign up for our newsletter

  
I confirm that I have read, understood and accept Privacy Policy and I express my consent to processing my personal data for the purpose of newsletter subsribtion.

PRINT PAGE

Priority 1a

news.png

Priorytet 1a. Zrównoważony rozwój organizacyjny - wsparcie działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego

WYNIKI OCENY WNIOSKÓW WSTĘPNYCH W PROO 1A

Prezentujemy wyniki wniosków wstępnych w priorytecie 1A PROO.
Wszystkim serdecznie dziękujemy za udział i zaangażowanie!

Organizacjom, które zakwalifikowały się do drugiego etapu serdecznie gratulujemy. Wnioski pełne możecie składać w generatorze www.generator.niw.gov.pl w terminie od środy 5 czerwca 2019 r. od godz. 12.00 do środy 19 czerwca 2019 r. do godz. 12.00.

Infolinia PROO w okresie naboru wniosków pełnych będzie działać od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 15.00 (numery telefonów 885-221-531, 601-901-327), mail: proo@niw.gov.pl.

Zakończyliśmy ocenę formalną wniosków złożonych w konkursie PROO Priorytet 1a. Wsparcie działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego Edycja 2019.

Wszystkie wnioski złożone w Konkursie zostały poddane ocenie formalnej. W konkursie złożono 3868 wniosków. Do oceny merytorycznej zakwalifikowanych zostało 3859 wniosków, które uzyskały pozytywną ocenę formalną. Informacja o wyniku oceny formalnej zostanie udostępniona wszystkim wnioskodawcom w Systemie Obsługi Dotacji oraz przesłana na adres poczty elektronicznej podany w SOD.

Zgodnie z Regulaminem Konkursu Wnioskodawcom, których wnioski nie uzyskały pozytywnej oceny formalnej przysługuje odwołanie od wyniku oceny formalnej do Przewodniczącego Komitetu za pośrednictwem NIW-CRSO w terminie 3 dni roboczych od dnia publikacji informacji o wynikach oceny. Odwołanie od wyniku oceny formalnej może zostać złożone wyłącznie za pomocą Systemu Obsługi Dotacji (w zakładce Oceny). Odwołanie złożone po terminie nie zostanie rozpatrzone.

Rozpoczynamy nabór wniosków w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO – Priorytet 1a. Wsparcie działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego Edycja 2019.

W ramach otwartego konkursu organizacje mogą uzyskać wsparcie na realizację działań misyjnych (statutowych) oraz wzmocnienie instytucjonalne. W 2019 r. wartość środków przeznaczonych na dotacje dla organizacji w ramach konkursu wynosi 27 900 000 zł. Szacunkowe alokacje na kolejne lata, w których realizowane będą działania finansowane z dotacji przyznanych w ramach konkursu rozstrzygniętego w 2019 r. wynoszą odpowiednio 31 800 000 zł w 2020 r. i 31 800 000 zł w 2021 r.

Wnioski można składać od dnia 11 lutego 2019 r. od godz. 12.00 do 12 marca 2019 r. do godz. 12.00 poprzez System Obsługi Dotacji.

Pytania dotyczące konkursu można zadawać poprzez formularz kontaktowy PROO na stronie www.niw.gov.pl, pocztą elektroniczną na adres proo@niw.gov.pl oraz pod numerem telefonu 885-221-531.

Wszystkie dokumenty znajdują się również pod adresem generator.niw.gov.pl

Newletter

Newsletter

Sign up for our newsletter

  
I confirm that I have read, understood and accept Privacy Policy and I express my consent to processing my personal data for the purpose of newsletter subsribtion.

Copyright ©2021 All rights reserved | Created by nFinity

Widget not in any sidebars

Tell a friend!Email a friend about this news!
Share via:


MessengerFacebookEmailShare