Skip to content Search engine contact
newsletter1.jpg

Newsletter

Sign up for our newsletter

  
I confirm that I have read, understood and accept Privacy Policy and I express my consent to processing my personal data for the purpose of newsletter subsribtion.

PRINT PAGE

Posiedzenie Komitetu Sterująco-Monitorującego Program FIO 2014-2020 – 9 lipca 2019 r.

organizacje1.png

Ponadto 100 uwag, zgłoszonych w trakcie konsultacji społecznych do Regulaminu FIO 2020 – Priorytet 1, musiał rozpatrzeć Komitet Sterująco- Monitorujący Program FIO, w trakcie tego posiedzenia. Ponadto członkowie KSM zapoznali się również z raportem z badania „Ocena wpływu projektów realizowanych w ramach programu P FIO w latach 2014-2018 na rozwój wolontariatu”. Była to kontynuacja prezentacji wyników badań, które zostały przygotowane w ramach ewaluacji zleconej przez NIW-CRSO w 2018 roku.

20190709 131742 300x241 1
Newletter

Newsletter

Sign up for our newsletter

  
I confirm that I have read, understood and accept Privacy Policy and I express my consent to processing my personal data for the purpose of newsletter subsribtion.

Copyright ©2021 All rights reserved | Created by nFinity

Widget not in any sidebars

Tell a friend!Email a friend about this news!
Share via:


MessengerFacebookEmailShare