Skip to content Search engine contact
newsletter1.jpg

Newsletter

Sign up for our newsletter

  
I confirm that I have read, understood and accept Privacy Policy and I express my consent to processing my personal data for the purpose of newsletter subsribtion.

PRINT PAGE

Priorytet 4 – konsultacje Regulaminu konkursu Edycja 2018 (zakończone)

organizacje1.png

Zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach Regulaminu konkursu dotyczącego Priorytetu 4 Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO „Rozwój instytucjonalny think tanków obywatelskich – Edycja 2018”.

Konkurs zakłada, że:

  • Dotacje udzielane będą na pokrycie wydatków związanych ze wsparciem inicjatyw służących rozwojowi instytucjonalnemu think tanków – organizacji obywatelskich o profilu analityczno-badawczym, nie działających dla zysku (non-profit) i funkcjonujących na marginesie formalnych procesów politycznych (zarówno na poziomie ogólnopolskim, jak i regionalnym).
  • Dotacje udzielane będą na okres do 24 miesięcy i przekazywane w formie rocznych transz.
  • Dotacje udzielane będą w wysokości do 300 tys. zł. Wniesienie wkładu własnego nie będzie wymagane.
  • Wnioski składane będą za pośrednictwem Generatora Wniosków.
  • Dotacje w ramach Priorytetu 4 PROO będą rozliczana przez rezultaty, za pomocą metody kwoty ryczałtowej.

Szczegóły znajdą Państwo w projekcie Regulaminu

Konsultacje prowadzone są za pośrednictwem serwisu STACJA-KONSULTACJA.PL. Prosimy o zgłaszanie uwag do dnia 14 października 2018 r. wyłącznie poprzez stronę http://stacja-konsultacja.pl/konsultacja/216/priorytet-4-programu-rozwoju-organizacji-obywatelskich-konsultacje-regulaminu-konkursu.html

Newletter

Newsletter

Sign up for our newsletter

  
I confirm that I have read, understood and accept Privacy Policy and I express my consent to processing my personal data for the purpose of newsletter subsribtion.

Copyright ©2021 All rights reserved | Created by nFinity

Widget not in any sidebars

Tell a friend!Email a friend about this news!
Share via:


MessengerFacebookEmailShare