Skip to content Search engine contact
newsletter1.jpg

Newsletter

Sign up for our newsletter

  
I confirm that I have read, understood and accept Privacy Policy and I express my consent to processing my personal data for the purpose of newsletter subsribtion.


Protokoły z posiedzeń KSM

organizacje1.png

POSIEDZENIE KOMITETU Z DNIA 25.10.2023 r.

Głównym tematem posiedzenia Komitetu był wybór przedstawiciela KSM NOWEFIO do Komisji Konkursowej w edycji 2024 oraz prezentacja raportu z ewaluacji okresowej Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030 (NOWEFIO) priorytety 2 i 3.

 

UCHWAŁA NR 3 2023

Protokół z VII posiedzenia KSM 25.10.2023


 

POSIEDZENIE KOMITETU Z DNIA 24.07.2023 r.

Głównym tematem posiedzenia Komitetu było omówienie uwag zgłoszonych podczas konsultacji społecznych oraz zaopiniowanie regulaminu konkursu NOWEFIO na 2024 rok.

 

Uchwała KSM NOWEFIO 2/2023Protokół z VII posiedzenia KSM 25.10.2023

Protokół VI posiedzenia KSM NOWEFIO 24.07.2023


 

POSIEDZENIE KOMITETU Z DNIA 13 MARCA 2023 R.

Podczas V posiedzenia Komitetu Sterująco- Monitorującego Programu NOWEFIO omówiono stan realizacji Programu NOWEFIO – konkurs w edycji 2023, wybrano przedstawiciela KSM NOWEFIO do Komisji Konkursowej NOWEFIO 2023 oraz zaprezentowano projekt systemowy zrealizowany w ramach Priorytetu 4, NOWEFIO edycja 2021 GoEconomy 2.0 Klaster Innowacji Społecznych.

 

Protokół V posiedzenia KSM NOWEFIO 13.03.2023

Uchwała nr 1-2023


 

POSIEDZENIE KOMITETU Z DNIA 8 LISTOPADA 2022 R.

Podczas IV posiedzenia Komitetu Sterująco- Monitorującego Programu NOWEFIO omówiono projekt Regulaminu konkursu NOWEFIO w edycji 2023 oraz uwagi zgłoszone do niego w ramach konsultacji społecznych.

 

Protokół IV posiedzenia KSM NOWEFIO 8.11.2022


 

POSIEDZENIE KOMITETU Z DNIA 19 MAJA 2022 R.

Podczas III posiedzenia Komitetu Sterująco- Monitorującego Programu NOWEFIO omówiono działania realizowane na rzecz uchodźców z Ukrainy w ramach Rządowego Programu NOWEFIO Priorytet 1 oraz podsumowano rozstrzygnięcie konkursu NOWEFIO w edycji 2022.

 

Protokół z III posiedzenia KSM NOWEFIO 19.05.2022


POSIEDZENIE KOMITETU Z DNIA 28 STYCZNIA 2022 R.

Podsumowanie naboru ofert Programu NOWEFIO edycja 2022 oraz omówienie ewaluacji ex-post Programu FIO na lata 2014-2020 były głównymi tematami, które omówione na II posiedzeniu Komitetu Sterująco- Monitorującego Programu NOWEFIO.

 

Protokół z II posiedzenia KSM NOWEFIO 28.01.2022


POSIEDZENIE KOMITETU Z DNIA 16 LISTOPADA 2021 R.

Poniżej znajduje się lista uchwał podjętych na pierwszym posiedzeniu Komitetu- Sterująco Monitorującego Programu NOWEFIO w dniu 16 listopada 2021 r.:

 

Uchwała nr 1-2021

Uchwała nr 2-2021

Uchwała nr 3-2021

Protokół z I posiedzenia KSM 16.11.2021

24 July 2023
Posiedzenie Komitetu z dnia 24.07.2023 r.
Głównym tematem posiedzenia Komitetu było omówienie uwag zgłoszonych podczas konsultacji społecznych oraz zaopiniowanie regulaminu konkursu NOWEFIO na 2024 rok.

 

 

Newletter

Newsletter

Sign up for our newsletter

  
I confirm that I have read, understood and accept Privacy Policy and I express my consent to processing my personal data for the purpose of newsletter subsribtion.

Copyright ©2021 All rights reserved | Created by nFinity

Widget not in any sidebars

Tell a friend!Email a friend about this news!
Share via:


MessengerFacebookEmailShare