Skip to content Search engine contact
newsletter1.jpg

Newsletter

Sign up for our newsletter

  
I confirm that I have read, understood and accept Privacy Policy and I express my consent to processing my personal data for the purpose of newsletter subsribtion.

PRINT PAGE

Posiedzenie Komitetu Sterująco-Monitorującego Program FIO 2014-2020 – 16 czerwca 2020r.

organizacje1.png

Głównym tematem posiedzenia KSM było przedstawienie wyników ewaluacji ex-ante projektu Programu FIO 2021+ oraz zaopiniowanie projektu Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030.
W trakcie posiedzenia został podsumowany nabór i rozstrzygnięcie konkursu w ramach edycji 2020 Priorytety 2-4 FIO.

Newletter

Newsletter

Sign up for our newsletter

  
I confirm that I have read, understood and accept Privacy Policy and I express my consent to processing my personal data for the purpose of newsletter subsribtion.

Copyright ©2021 All rights reserved | Created by nFinity

Widget not in any sidebars

Tell a friend!Email a friend about this news!
Share via:


MessengerFacebookEmailShare