Skip to content Search engine contact
newsletter1.jpg

Newsletter

Sign up for our newsletter

  
I confirm that I have read, understood and accept Privacy Policy and I express my consent to processing my personal data for the purpose of newsletter subsribtion.


CIF 2020 Priority 1

news.png

Wyniki konkursu

Wyniki oceny merytorycznej ofert złożonych w ramach konkursu FIO 2020- Priorytet 1:

Alokacja środków dla każdego województwa w ramach ścieżki regrantingu wojewódzkiego została ustalona oddzielnie, wobec czego dolna granica punktowa dla każdego województwa jest inna.

Karty ocen złożonych ofert zostaną udostępnione w ciągu 30 dni poprzez System Obsługi Dotacji.

Informacje dla wnioskodawców dofinansowanych ofert:

Z organizacjami, których wnioski zostały przeznaczone do dofinansowania, skontaktują się przedstawiciele NIW-CRSO w celu przekazania informacji o przyznanej dotacji oraz prośby o weryfikację harmonogramów i kosztorysów.

W przypadku projektów przeznaczonych do dofinansowania, niezależnie od daty zawarcia umowy, ponoszone wydatki będą kwalifikowane od 1 stycznia 2020 r. (o ile harmonogram zakładał rozpoczęcie projektu od tego terminu).

Wyniki oceny formalnej

W terminie od 19 lipca do 16 września (do godziny 12.00) 2019 r. organizacje społeczne i inne podmioty uprawione, mogły składać swoje oferty w konkursie FIO2020, w ramach priorytetu 1, wspierającego regranting i działania animacyjne.

Więcej szczegółów znajduje się w dokumentach poniżej. Składanie ofert odbywa się tylko i wyłącznie poprzez System Obsługi Dotacji: https://generator.niw.gov.pl/ (wymagana wcześniejsza rejestracja).

Newletter

Newsletter

Sign up for our newsletter

  
I confirm that I have read, understood and accept Privacy Policy and I express my consent to processing my personal data for the purpose of newsletter subsribtion.

Copyright ©2021 All rights reserved | Created by nFinity

Widget not in any sidebars

Tell a friend!Email a friend about this news!
Share via:


MessengerFacebookEmailShare