Skip to content Search engine contact
newsletter1.jpg

Newsletter

Sign up for our newsletter

  
I confirm that I have read, understood and accept Privacy Policy and I express my consent to processing my personal data for the purpose of newsletter subsribtion.

PRINT PAGE

Priorytet 5 – konsultacje Regulaminu konkursu Edycja 2018 (zakończone)

organizacje1.png

Zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach Regulaminu konkursu dotyczącego Priorytetu 5 Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030PROO „Wsparcie doraźne – Edycja 2018”.

Konkurs zakłada, że:

  • Dotacje udzielane będą na pokrycie wydatków wynikających z nagłych potrzeb organizacji oraz pokrycie kosztów uczestnictwa przedstawicieli organizacji w wydarzeniach z życia publicznego.
  • Dotacje udzielane będą na okres do 31 grudnia 2018 r. i przekazywane w formie jednorazowej transzy.
  • Dotacje udzielane będą w wysokości do 10 tys. zł. Wniesienie wkładu własnego nie będzie wymagane.
  • Wnioski składane będą za pośrednictwem Generatora Wniosków.
  • Rozliczenie dotacji w ramach Priorytetu 5 PROO będzie wymagało zrealizowania zaplanowanych działań.

Szczegóły znajdą Państwo w projekcie Regulaminu

Konsultacje prowadzone są za pośrednictwem serwisu STACJA-KONSULTACJA.PL. Prosimy o zgłaszanie uwag do dnia 14 października 2018 r. wyłącznie poprzez stronę http://stacja-konsultacja.pl/konsultacja/217/priorytet-5-programu-rozwoju-organizacji-obywatelskich-konsultacje-regulaminu-konkursu.html

Newletter

Newsletter

Sign up for our newsletter

  
I confirm that I have read, understood and accept Privacy Policy and I express my consent to processing my personal data for the purpose of newsletter subsribtion.

Copyright ©2021 All rights reserved | Created by nFinity

Widget not in any sidebars

Tell a friend!Email a friend about this news!
Share via:


MessengerFacebookEmailShare