Skip to content Search engine contact
newsletter1.jpg

Newsletter

Sign up for our newsletter

  
I confirm that I have read, understood and accept Privacy Policy and I express my consent to processing my personal data for the purpose of newsletter subsribtion.

PRINT PAGE

FAQ

news.png
Z jakimi dokumentami warto się zapoznać?

Zachęcamy do zapoznania się z poniższym dokumentem:

Na co można przeznaczyć środki z dotacji?

Koszty aby były kwalifikowalne, muszą być racjonalne, uzasadnione i niezbędne do realizacji zadania. Wyjątkiem jest kategoria I.B Koszty związane z rozwojem instytucjonalnym własnej organizacji – do wysokości 20% dotacji – nie muszą one być niezbędne do realizacji zadania. Maksymalny koszt jednostkowy środka trwałego: 10.000,00 zł brutto.

Czy w ramach FIO trzeba wnieść wkład własny?

Od roku 2018 wniesienie wkładu własnego w ramach składanych ofert nie jest wymagane.

W jakim terminie można realizować zadania?

W zależności od edycji konkursu FIO dopuszczana jest możliwość dofinansowania projektów trwających w ramach jednego, dwóch lub trzech lat budżetowych.

Newletter

Newsletter

Sign up for our newsletter

  
I confirm that I have read, understood and accept Privacy Policy and I express my consent to processing my personal data for the purpose of newsletter subsribtion.

Copyright ©2021 All rights reserved | Created by nFinity

Widget not in any sidebars

Tell a friend!Email a friend about this news!
Share via:


MessengerFacebookEmailShare