Skip to content Search engine contact
newsletter1.jpg

Newsletter

Sign up for our newsletter

  
I confirm that I have read, understood and accept Privacy Policy and I express my consent to processing my personal data for the purpose of newsletter subsribtion.

PRINT PAGE

Posiedzenie Komitetu Sterująco-Monitorującego Program FIO 2014-2020 – 21 lutego 2020r.

organizacje1.png

Głównym tematem posiedzenia KSM było przyjęcie Regulaminu Pracy KSM FIO 2014-2020.
W trakcie posiedzenia został zaprezentowany raport pt. Pogłębiona analiza mechanizmów wdrażania priorytetu I Programu FIO na lata 2014-2020. Członkowie KSM wymieniali się spostrzeżeniami dotyczącymi ulepszenia Priorytetu I w kolejnej perspektywie finansowej Programu FIO.

Newletter

Newsletter

Sign up for our newsletter

  
I confirm that I have read, understood and accept Privacy Policy and I express my consent to processing my personal data for the purpose of newsletter subsribtion.

Copyright ©2021 All rights reserved | Created by nFinity

Widget not in any sidebars

Tell a friend!Email a friend about this news!
Share via:


MessengerFacebookEmailShare