Skip to content Search engine contact
newsletter1.jpg

Newsletter

Sign up for our newsletter

  
I confirm that I have read, understood and accept Privacy Policy and I express my consent to processing my personal data for the purpose of newsletter subsribtion.

PRINT PAGE

Posiedzenie Komitetu Sterująco- Monitorującego Program FIO 2014-2020 – 7 marca 2019 r.

organizacje1.png

Prezentacja wyników badań dotyczących Programu FIO, była jednym z głównych punktów programu, pierwszego w 2019 roku,  posiedzenia Komitetu Sterująco- Monitorującego FIO (KSM). Tematyka badań dotyczyła następujących obszarów:

  • Wpływ Programu FIO na wizerunek i wiarygodność organizacji;
  • Analiza ewaluacyjna kształtowania się postaw obywatelskich u młodzieży polskiej 2018, w wybranych organizacjach młodzieżowych, na przykładzie ZHR/ KSM i MRM;
  • Wpływ Programu FIO w latach 2014-2018 na rozwój partycypacji obywatelskiej, ze szczególnym uwzględnieniem skali oddziaływania programu w poszczególnych regionach Polski.  

Ponadto w trakcie spotkania omówiono bieżące sprawy konkursu ofert FIO 2019 oraz kwestię wyboru przedstawiciela KSM do Komisji Konkursowej FIO 2019.

Komitet 1 korekta 300x225 1
Newletter

Newsletter

Sign up for our newsletter

  
I confirm that I have read, understood and accept Privacy Policy and I express my consent to processing my personal data for the purpose of newsletter subsribtion.

Copyright ©2021 All rights reserved | Created by nFinity

Widget not in any sidebars

Tell a friend!Email a friend about this news!
Share via:


MessengerFacebookEmailShare