Skip to content Search engine contact
newsletter1.jpg

Newsletter

Sign up for our newsletter

  
I confirm that I have read, understood and accept Privacy Policy and I express my consent to processing my personal data for the purpose of newsletter subsribtion.

PRINT PAGE

Posiedzenie Komitetu Sterująco-Monitorującego z 16 grudnia 2019 r.

organizacje1.png

W dniu 16 grudnia 2019 r. w siedzibie Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego odbyło się I posiedzenie Komitetu Sterująco-Monitorującego zwołane w celu:

  • przyjęcia projektu Regulaminu Komitetu Sterująco-Monitorującego,
  • zaopiniowania uwag nadesłanych w ramach konsultacji społecznych projektu Regulaminu Konkursu ROHiS Edycja 2020.

Posiedzenie Komitetu wypełnia założenia Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030.

Zachęcamy do zapoznania się z:

Newletter

Newsletter

Sign up for our newsletter

  
I confirm that I have read, understood and accept Privacy Policy and I express my consent to processing my personal data for the purpose of newsletter subsribtion.

Copyright ©2021 All rights reserved | Created by nFinity

Widget not in any sidebars

Tell a friend!Email a friend about this news!
Share via:


MessengerFacebookEmailShare