Skip to content Search engine contact
newsletter1.jpg

Newsletter

Sign up for our newsletter

  
I confirm that I have read, understood and accept Privacy Policy and I express my consent to processing my personal data for the purpose of newsletter subsribtion.


Edycja 2020

news.png

Program Korpus Solidarności właśnie wystartował ze swoim pierwszym konkursem na Partnerów Lokalnych! Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie Partnerstwo dla Wolontariatu – Edycja Lokalna 2020 i do składania wniosków.

 

 

Szukamy organizacji pozarządowych zorientowanych i doświadczonych w przeprowadzaniu wolontariatu, którzy zobowiążą się do działania w skali lokalnej – na obszarze min. jednego powiatu.

 

 

Konkurs trwa od 28 listopada 2019 r. do 19 grudnia 2019 r. do godz. 16:00.

Konkurs ma inną formułę niż zazwyczaj obowiązująca. Nie oczekujemy od Wnioskodawców autorskich propozycji działań, definiowania grup odbiorców, szacowania kosztorysu. Elementy te są określone i zapisane w  Programie Korpusu Solidarności oraz  Regulaminie Konkursu. W złożonych ofertach oceniane będzie doświadczenie Wnioskodawców, potencjał do realizacji zadań określonych w Programie oraz propozycje ich przygotowania i organizacji.

Oferty należy składać wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu Obsługi Dotacji. Nabór wniosków trwa od 28.11.2019 do 19.12.2019 do godziny 16:00.

Więcej informacji na temat konkursu można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 15:00 pod numerem infolinii: +48 885 221 530 oraz pisząc na adres poczty elektronicznej: korpussolidarnosci@niw.gov.pl

DOKUMENTY KONKURSOWE

Newletter

Newsletter

Sign up for our newsletter

  
I confirm that I have read, understood and accept Privacy Policy and I express my consent to processing my personal data for the purpose of newsletter subsribtion.

Copyright ©2021 All rights reserved | Created by nFinity

Widget not in any sidebars

Tell a friend!Email a friend about this news!
Share via:


MessengerFacebookEmailShare