Skip to content Search engine contact

Members of the NFI Board

news.png
Piotr Stec
Przewodniczący Rady NIW-CRSO, doradca i reprezentant Ministry ds. Społeczeństwa Obywatelskiego, Przewodniczącej Komitetu ds. Pożytku Publicznego w Radzie NIW-CRSO;
Anna Czyżewska
Federacja Mazowia, przedstawicielka strony pozarządowej;
Ewa Gałka
Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP, Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT, przedstawicielka strony pozarządowej;
Łukasz Gorczyński
Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych, przedstawiciel strony pozarządowej;
Jan Grabkowski
Starosta poznański, przedstawiciel jednostek samorządu terytorialnego;
Marek Krawczyk
Reprezentant Ministry ds. Społeczeństwa Obywatelskiego, Przewodniczącej Komitetu ds. Pożytku Publicznego, członek RDPP;
Daniel Prędkopowicz
Fundacja Fundusz Współpracy, przedstawiciel strony pozarządowej;
Marek Rymsza
Kancelaria Prezydenta RP, powołany przez Prezydenta RP;
Agata Stafiej-Bartosik
Fundacja Ashoka. Innowatorzy dla dobra publicznego, przedstawicielka Przewodniczącej Komitetu ds. Pożytku Publicznego;
Iwona Żukiert
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych, przedstawicielka strony pozarządowej;
Newletter

Newsletter

Sign up for our newsletter

  
I confirm that I have read, understood and accept Privacy Policy and I express my consent to processing my personal data for the purpose of newsletter subsribtion.

Copyright ©2021 All rights reserved | Created by nFinity

Widget not in any sidebars

Tell a friend!Email a friend about this news!
Share via:


MessengerFacebookEmailShare