Skip to content Search engine contact

Members of the NFI Board

news.png
Piotr Mazurek
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, powołany przez Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego – przewodniczący;
Wojciech Jachimowicz
Dolnośląskie Towarzystwo Regionalne, przedstawiciel strony pozarządowej poparty przez 59 organizacji pozarządowych;
Ewa Leś
Uniwersytet Warszawski, powołana przez Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego;
Marek Rymsza
Kancelaria Prezydenta RP, powołany przez Prezydenta RP;
Tymoteusz Zych
Fundacja Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris, przedstawiciel strony pozarządowej poparty przez 62 organizacje pozarządowe;
Jarosław Bierecki
przedstawiciel strony pozarządowej poparty przez 29 organizacji pozarządowych;
Piotr Wasilewski
przedstawiciel strony pozarządowej poparty przez 24 organizacje pozarządowe;
Iwona Gibas
przedstawicielka jednostek samorządu terytorialnego;
Eliasz Grubiński
przedstawiciel strony pozarządowej poparty przez 38 organizacji pozarządowych;
Bartłomiej Orzeł
przedstawiciel Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego;
Piotr Patkowski
przedstawiciel Ministra Finansów;
Newletter

Newsletter

Sign up for our newsletter

  
I confirm that I have read, understood and accept Privacy Policy and I express my consent to processing my personal data for the purpose of newsletter subsribtion.

Copyright ©2021 All rights reserved | Created by nFinity

Widget not in any sidebars

Tell a friend!Email a friend about this news!
Share via:


MessengerFacebookEmailShare