Skip to content Search engine contact
newsletter1.jpg

Newsletter

Sign up for our newsletter

  
I confirm that I have read, understood and accept Privacy Policy and I express my consent to processing my personal data for the purpose of newsletter subsribtion.

PRINT PAGE

Posiedzenie Komitetu Sterująco-Monitorującego Program FIO 2014-2020 – 27 września 2019 r.

organizacje1.png

W trakcie tego posiedzenia Komitetu, głównymi tematami dyskusji były:

  • sprawozdanie z realizacji Programu FIO za 2018 roku;
  • podsumowanie nabór ofert w Programie FIO 2020 w Priorytecie 1;
  • założenia zmian do Regulaminu FIO 2020 w Priorytetach 2-4.

Poruszono także kwestie związane z badaniem ewaluacyjnym pn.: Ewaluacja postępów wdrażania Programu FIO na lata 2014-2020 oraz omówiono aktualne działania podejmowana przez biuro Komunikacji i Promocji NIW-CRSO. Ponadto na zakończenie spotkania wybrano przedstawiciela KSM FIO do Komisji Konkursowej FIO 2020 w Priorytecie 1.

Newletter

Newsletter

Sign up for our newsletter

  
I confirm that I have read, understood and accept Privacy Policy and I express my consent to processing my personal data for the purpose of newsletter subsribtion.

Copyright ©2021 All rights reserved | Created by nFinity

Widget not in any sidebars

Tell a friend!Email a friend about this news!
Share via:


MessengerFacebookEmailShare