Skip to content Search engine contact
newsletter1.jpg

Newsletter

Sign up for our newsletter

  
I confirm that I have read, understood and accept Privacy Policy and I express my consent to processing my personal data for the purpose of newsletter subsribtion.

PRINT PAGE

Final Evalutation Results

news.png

KONKURS W RAMACH TEGOROCZNEJ EDYCJI PROGRAMU WSPIERANIA ROZWOJU UNIWERSYTETÓW LUDOWYCH NA LATA 2020-2030 ROZSTRZYGNIĘTY!

Prezentujemy wyniki oceny merytorycznej wniosków złożonych w ramach tegorocznego konkursu.

Gratulujemy wszystkim organizacjom, które będą realizować ciekawe projekty związane z uniwersytetami ludowymi.

W konkursie złożono łącznie 213 wniosków. Wszystkie uzyskały pozytywną ocenę formalną i zostały skierowane do oceny merytorycznej.

W ramach priorytetu 1 Wsparcie infrastrukturalne i programowe działających uniwersytetów ludowych, prowadzących kursy stacjonarne z wykorzystaniem bazy internatowej lub kursy niestacjonarne dofinansowanie uzyska 11 wniosków.

W ramach priorytetu 2 Wsparcie tworzenia nowych oraz reaktywacji wcześniej istniejących uniwersytetów ludowych dofinansowanie uzyskają 4 wnioski.

W ramach Priorytetu 3 Wsparcie sieci i porozumień uniwersytetów ludowych oraz upowszechniania edukacji grundtvigańskiej dofinansowanie uzyskają 2 wnioski.

W ramach Priorytetu 4 Wsparcie rozwoju edukacji obywatelskiej i zachowania dziedzictwa w środowiska lokalnych dofinansowanie uzyska 11 organizacji.

Z organizacjami, których wnioski zostały przeznaczone do dofinansowania, skontaktują się pracownicy Biura Programów Tematycznych.

Karty ocen złożonych ofert zostaną udostępnione w ciągu 60 dni poprzez System Obsługi Dotacji.

Listy rankingowe

Lista ekspertów oceniających w konkursie

Newletter

Newsletter

Sign up for our newsletter

  
I confirm that I have read, understood and accept Privacy Policy and I express my consent to processing my personal data for the purpose of newsletter subsribtion.

Copyright ©2021 All rights reserved | Created by nFinity

Widget not in any sidebars

Tell a friend!Email a friend about this news!
Share via:


MessengerFacebookEmailShare