Skip to content Search engine contactSearch Results


March 18, 2024

Socjolog, nauczyciel akademicki, doktor habilitowany nauk humanistycznych. Od 2017 doradca prezydenta RP Andrzeja Dudy. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Stopień doktora nauk humanistycznych uzyskał w 1997 w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. W 2014 w tej samej uczelni uzyskał stopień doktora. Zawodowo związany z Instytutem Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Kierownik Zakładu Profilaktycznych Funkcji Polityki Społecznej. Specjalizuje się w zagadnieniach polityki


March 18, 2024

Politolog, ekspert ds. NGO, zarządzania i funduszy europejskich   Dyrektor Biura Zarządzania Projektami Fundacji Fundusz Współpracy. Współautor i koordynator wielu projektów społecznych z zakresu innowacji i ekonomii społecznej, rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz partycypacji. Obecnie nadzoruje pracę ponad 50 osobowego zespołu FFW, realizującego kilkanaście projektów jednocześnie.   Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując jako ekspert i wykładowca na uczelni, w wielu organizacjach pozarządowych, administracji rządowej i samorządowej oraz biznesie. Od ponad


March 18, 2024March 18, 2024

W samorządzie działa od ponad 30 lat. Najpierw jako zastępca wójta gminy Czerwonak. Następnie wicestarosta, a nieprzerwanie od 2002 r. starosta poznański.   Doskonały menadżer, który konsekwentnie realizuje zadania. Na sprawy powiatu i JST patrzy sposób holistyczny. Do jego największych osiągnięć można zaliczyć współtworzenie spółek komunalnych oraz systemu komunikacji publicznej w gm. Czerwonak czy Poznańskiej Kolei Metropolitalnej. Uratował przed upadkiem


March 18, 2024

Członek zarządu Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, którą tworzą zarówno małe, działające lokalnie stowarzyszenia i fundacje, jak i federacje regionalne oraz organizacje ogólnopolskie (w zrzeszonych w OFOP-ie organizacjach działa ponad 1 mln osób), wiceprezes Stowarzyszenia „Cała Naprzód” działającego w obszarze dobroczynności i wsparcia osób z niepełnosprawnościami, wiceprezes Fundacji trzeci.org, członek zarządu Stowarzyszenia Dialog Społeczny i przewodniczący Zespołu OFOP „Proste prawo dla


March 18, 2024

Ekspertka w zakresie zarządzania i rozwoju organizacji III sektora oraz współpracy wewnątrz i międzysektorowej. Polityczka społeczna. Z sektorem pozarządowym związana od 1998 roku.   Zainicjowała wypracowanie kompleksowego modelu zarządzania organizacją  społeczną – modelu BINGO, który stal się podstawą rozprawy doktorskiej i od 10 lat jest z powodzeniem stosowany przez inne podmioty. Wiele uwagi poświęca liderkom i liderom społecznym, wspierając ich


March 18, 2024

Antropolożka kultury i etnografka.   Obecnie prezeska zarządu Federacji Mazowia, największej regionalnej federacji ngo w województwie mazowieckim.   Zawodowo związana z organizacjami pozarządowymi. Pracowała m.in. w Fundacji Ośrodka Karta, Stowarzyszeniu 61, Stowarzyszeniu Pracownia Etnograficzna im. Witoda Dynowskiego. Od 2017 związana z Federacją Mazowia. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami kultury prowadząc procesy edukacyjne i animacyjne, szkolenia oraz badania społeczne. Realizowała


March 18, 2024

Społecznik z ponad 20-letnim stażem w obszarze społeczeństwa obywatelskiego. Animator, trener, doradca formalno-prawny dla NGO, ekspert trzeciego sektora i ekonomii społecznej. Członek Ogólnopolskiego Konwentu RDPP, Pomorskiej RDPP oraz Pomorskiej Rady Organizacji Pozarządowych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.   Realizator wielu projektów społecznych – od małych miejscowości po wydarzenia i działania międzynarodowe. Interesuje się historią, teatrem


March 4, 2024

Więcej informacji o wydarzeniu znajdziesz TUTAJ    
Newletter

Newsletter

Sign up for our newsletter

  
I confirm that I have read, understood and accept Privacy Policy and I express my consent to processing my personal data for the purpose of newsletter subsribtion.

Copyright ©2021 All rights reserved | Created by nFinity

Widget not in any sidebars

Tell a friend!Email a friend about this news!
Share via:


MessengerFacebookEmailShare