Otwarcie Centrum Kultury Wiejskiej w Łękach Dukielskich

May 21, 2021

21 maja dyrektor NIW-CRSO Wojciech Kaczmarczyk wziął udział w uroczystym otwarciu Wielofunkcyjnego Centrum Kultury Wiejskiej w Łękach Dukielskich. Projekt częściowo został sfinansowany ze środków PROO priorytet 1a.

 

fot. Natalia Mykhailovska/NIW-CRSO

 

Organizatorem spotkania oraz inicjatorem i realizatorem projektu budowy Wielofunkcyjnego Centrum Kultury Wiejskiej było Stowarzyszenie „Kółko Rolnicze w Łękach Dukielskich” na czele z prezeską zarządu i jednocześnie sołtyską Łęk Dukielskich, Małgorzatą Tomkiewicz.

 

Podczas spotkania dyrektor Kaczmarczyk podkreślił, że:

 

Organizacje pozarządowe, które realizują swoje działania statutowe i swoją misję, powinny być dostrzegane przez władze publiczne, przez rząd, właśnie dlatego, że urzeczywistniają projekty, które są niesamowicie istotne z perspektywy lokalnej.

 

Całkowity koszt budowy i wyposażenia Wielofunkcyjnego Centrum Kultury Wiejskiej wynosi ok. 4 mln 600 tys. zł. Inwestycja była możliwa dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Gminy Dukla oraz Lokalnej Grupy Działania „Kraina Nafty”. Ostateczne zakończenie prac planowane jest w 2023 r.

 

W Centrum będzie mieściła się sala spotkań z zapleczem kuchenno-gospodarczym i sanitarnym dla Koła Gospodyń Wiejskich. Kuchnia oraz inne instalacje będą zasilane słoneczną energią elektryczną z instalacji fotowoltaicznych umieszczonych na dachu budynku. Siedzibę znajdzie tu również Kółko Rolnicze, które dotychczas nie miało swojego biura.

 

Siedziba to instytucja, to biuro i wreszcie profesjonalna organizacja, która może działać na rzecz swojej społeczności i obywateli. Bo mieć swój dom, to mieć wszystko poukładane i wtedy można bezpiecznie i z pełną odpowiedzialnością podchodzić do strategicznego planowania swojej działalności. – mówiła Dorota Chilik, autorka i koordynatorka projektu.

 

Pozyskanie i wyposażenie miejsca na siedzibę mogło zostać zrealizowane dzięki dofinansowaniu projektu z Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich (PROO) Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Kółko Rolnicze z Łęk Dukielskich na zinstytucjonalizowanie swojej działalności otrzymało 700 tysięcy zł.

 

Wspieranie organizacji pozarządowych stało się możliwe dzięki nowym programom. Od 2018 r. funkcjonuje Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich przyjęty przez rząd z inicjatywy pana premiera Piotra Glińskiego, Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego.  – zaznaczył Wojciech Kaczmarczyk.

 

Mamy nadzieję, że Centrum w Łękach Dukielskich będzie służyło mieszkańcom do budowania wspólnoty lokalnej, że grupy i organizacje obywatelskie odnajdą tu miejsce do działania i realizacji swoich przedsięwzięć, że będą budować tu to, co jest solą demokracji, czyli wspólnotę. – dodał.

 

Kółko Rolnicze w Łękach Dukielskich

Kółko Rolnicze w Łękach Dukielskich powstało w 1893 roku. Jest najstarszą organizacją społeczną w tej miejscowości. To właśnie Kółko założyło szkołę, czytelnię, sklepy, zbudowało pierwszy dom ludowy, organizowało kursy i szkolenia, zaopatrywało rolników w środki produkcji oraz sprzęty rolnicze niezbędne do uprawy.

Po prawie 130 latach Kółko Rolnicze w Łękach Dukielskich kontynuuje prace na rzecz społeczności lokalnej i wyrasta na prężną organizację w regionie, która działa na wielu polach, stając się liderem myśli społecznej i obywatelskiej. Obecnie działa jako stowarzyszenie.

 

Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO

PROO to pierwszy w historii program bezpośredniego wsparcia rozwoju polskich organizacji obywatelskich. Dotacje w ramach programu w podziale na 5 priorytetów są przydzielane na rozwój instytucjonalny organizacji oraz realizację ich celów statutowych.