Praca NIW-CRSO ponownie z pozytywną oceną NIK-u

July 6, 2021

Kontrolerzy NIK w opublikowanym dokumencie stwierdzili, że konkursy zorganizowane przez NIW w 2020 roku zostały przeprowadzone prawidłowo, a zadania związane z zarządzaniem Funduszem Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego oraz Funduszem Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zostały wykonane rzetelnie.

Ponad 100-stronnicowy raport dotyczy współpracy organów administracji rządowej z organizacjami pozarządowymi. NIK wziął pod lupę 42 jednostki: KPRM, Narodowy Instytut Wolności, cztery ministerstwa, pięć urzędów wojewódzkich oraz 31 beneficjentów, czyli organizacje pozarządowe.

 

Autorzy dokumentu dostrzegli poprawę działania Instytutu od czasu poprzedniej kontroli i ocenili, „że NIW zgodnie z przepisami realizował zadania związane z pełnieniem funkcji Instytucji Zarządzającej rządowymi programami wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego”. Pozytywnie, choć z pewnymi zastrzeżeniami, odniesiono się też do jakość przeprowadzonych konkursów: „Konkursy objęte kontrolą w 2020 roku zostały przeprowadzone prawidłowo, a sprawozdania składane przez beneficjentów rozliczone rzetelnie, co prawda nie zawsze w terminie.”

 

Bez zarzutu oceniona została praca Dyrektora Instytutu, który „wywiązywał się ze swoich zadań związanych z przygotowaniem rocznych planów i sprawozdań z działalności NIW, a także z obowiązków związanych z przeprowadzeniem ewaluacji Programów, którymi zarządza”.

 

Z raportu wynika, że znaczna część organizacji pozarządowych, które wzięły udział w badaniu kwestionariuszowym (72,8%) jest zadowolona ze współpracy z administracją rządową. „Większość z nich stara się o finansowe wsparcie, ale też organizacje starają się współpracować poprzez uczestnictwo w konsultacjach aktów prawnych, posiedzeń wspólnych zespołów, czy też korzystają z patronatów honorowych” – wyjaśniają autorzy dokumentu.

 

Komunikat Najwyższej Izby Kontroli