Udział dyrektora Przemysława Jaśkiewicza w obchodach I  urodzin Holistycznego Centrum Wsparcia po Stracie eMOCja.