Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu dotyczącym stosowania przepisów RODO w projektach regrantingowych. Szkolenie adresowane jest do Operatorów Lokalnych Rządowych Programów Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych, Fundusz Młodzieżowy, Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO oraz grup nieformalnych i ich Patronów.
Kiedy?  W czwartek, 20 czerwca 2024 r., o godz. 14:00.
Gdzie? Za pośrednictwem platformy Clickmeeting. Prosimy o wcześniejszą rejestrację:

Webinarium poprowadzi Andrzej Rybus–Tołłoczko, Z-ca Dyrektora NIW-CRSO.

Podczas szkolenia omówimy m.in.:
  • Jakie dane osobowe powinny być pozyskiwane od ostatecznych odbiorców wsparcia w ramach projektów regrantingowych.
  • Kto jest administratorem tych danych osobowych w kontekście projektów regrantingowych – czy jest to patron (organizacja pozarządowa), czy grupa nieformalna.
  • Jakie są najlepsze praktyki w zakresie zabezpieczania i przechowywania danych osobowych pozyskanych od odbiorców wsparcia.
  • Jakie są obowiązki informacyjne wobec osób, których dane są zbierane w ramach takich projektów.
  • Czy istnieją specyficzne wymogi dotyczące zgód na przetwarzanie danych osobowych w kontekście regrantingu.
  • Jakie kroki należy podjąć w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych w ramach projektu regrantingowego.
  • Jakie są różnice w obowiązkach RODO pomiędzy patronem a grupą nieformalną.
  • Jakie są wymagania dotyczące dokumentacji procesów związanych z przetwarzaniem danych osobowych.