Wyniki oceny merytorycznej Konkursu Uzupełniającego Regionalne Partnerstwo dla Wolontariatu [edycja 2021-2023]: woj. podkarpackie i woj. zachodniopomorskie

May 10, 2021

Przedstawiamy wyniki oceny merytorycznej Konkursu Uzupełniającego na Partnerów Regionalnych Korpusu Solidarności! Sprawdź, kto został wybrany do realizacji działań na terenie województwa podkarpackiego i zachodniopomorskiego.

wyniki merytoryczna wpis ks 1024x373 1

7 maja 2021 r. odbył się Panel Ekspertów, którzy dokonali końcowej oceny merytorycznej wniosków złożonych w Konkursie Uzupełniającym Regionalne Partnerstwo dla Wolontariatu – edycja 2021-2023 na wybór partnera w woj. zachodniopomorskim oraz woj. podkarpackim. Wybrani Partnerzy będą realizować działania zapisane w Programie w obrębie swojego regionu przez najbliższe trzy lata.

Wyniki

W ramach oceny merytorycznej eksperci ocenili 5 wniosków, które wcześniej pomyślnie przeszły ocenę formalną.

Poniżej przedstawiamy listy rankingowe:

Partnerzy Korpusu Solidarności

Organizacjom, które zostały wybrane w Konkursie na Partnerów Regionalnych serdecznie gratulujemy! Mamy nadzieję na owocną współpracę, a pierwsze działania już przed nami. Zatem, do zobaczenia!