Program Polski Inkubator Rzemiosła – konsultacje

July 5, 2021

Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby, organizacje i instytucje do wyrażenia swoich opinii na temat projektu Regulaminu konkursu przygotowanego w ramach Rządowego Programu Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021-2030, edycja 2021.

Głównym celem programu jest wzmocnienie organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła w zakresie kapitału ludzkiego i społecznego oraz potencjału instytucjonalnego w celu realizacji działań statutowych, w tym dotyczących  rozwoju  przedsiębiorczości i kształcenia dualnego.

 

Dotacje w ramach konkursu są środkami przeznaczonymi na realizację zadania nr 1 – Wsparcie instytucjonalne i infrastrukturalne organizacji rzemieślniczych.

 

W ramach zadania przewidziano ścieżki:

 

      1. ścieżka: Rozwój potencjału infrastrukturalnego organizacji rzemieślniczych

      2. ścieżka: Rozwój potencjału organizacyjnego rzemiosła oraz budowanie partnerstw lokalnych

 

Najważniejsze założenia konkursu:

 

 • o dotację w ramach konkursu ubiegać się mogą jedynie organizacje rzemieślnicze rozumiane jako:
  • Związek Rzemiosła Polskiego (ZRP),
  • 34 izby rzemiosła i przedsiębiorczości,
  • cechy rzemiosł i przedsiębiorczości, zarejestrowane w rejestrze stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego.
 • środki przeznaczone na dotacje wynoszą 4.800.000 zł, z czego na realizację poszczególnych ścieżek przeznaczonych zostanie:
 • 2.400.000 zł – Ścieżka 1: Rozwój potencjału infrastrukturalnego organizacji rzemieślniczych,
 • 2.400.000 zł – Ścieżka 2: Rozwój potencjału organizacyjnego rzemiosła oraz budowanie partnerstw lokalnych.
 • wniesienie wkładu własnego nie jest wymagane,
 • wnioski składane będą za pośrednictwem Systemu Obsługi Dotacji,
 • rozliczenie dotacji będzie wymagało osiągnięcia zakładanych rezultatów na poziomie co najmniej 80%.

 

Maksymalna wysokość  dotacji, o którą można ubiegać się w ramach poszczególnych ścieżek, wynosi:

Ścieżka Maksymalna wysokość dotacji [zł]
Ścieżka 1
Rozwój potencjału infrastrukturalnego organizacji rzemieślniczych 20 000
Ścieżka 2
Rozwój potencjału organizacyjnego rzemiosła 20 000
Partnerstwa lokalne 10 000

 

W trosce o to, aby ostateczny kształt Regulaminu jak najpełniej odpowiadał na potrzeby i oczekiwania sektora pozarządowego, zapraszamy wszystkich do zabrania głosu!

 

Zachęcamy do zgłaszania uwag i propozycji na adres: dziolek@niw.gov.pl, do 12 lipca 2021 r. włącznie, na formularzu, który można pobrać poniżej:

 

Formularz konsultacyjny PIR

 

Regulamin