Przedłużony termin publikacji wyników NOWEGOFIO

May 31, 2021

W związku z trwającą oceną merytoryczną ofert złożonych w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych dofinansowanych w 2021 r. ze środków krajowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030 (NOWEFIO), mając na uwadze zapewnienie jak najwyższej jakości ocen merytorycznych oraz zrównoważenie podziału alokacji środków pomiędzy poszczególne priorytety Programu, odpowiadającej liczbie ofert złożonych w ramach konkursu (najwięcej w Priorytecie 2 – 1494 oferty), Wojciech Kaczmarczyk, Dyrektor NIW-CRSO podjął decyzję o:

 zmianie terminu dokonania wyboru ofert

Zmianie ulega termin ogłoszenia listy rankingowej. Lista projektów przeznaczonych do dofinansowania zostanie ogłoszona do 14 czerwca 2021 r.