Przedłużony termin publikacji wyników NOWEGOFIO

W związku z trwającą oceną merytoryczną ofert złożonych w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych dofinansowanych w 2021 r. ze środków krajowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030 (NOWEFIO), mając na uwadze zapewnienie jak najwyższej jakości ocen merytorycznych oraz zrównoważenie podziału alokacji środków pomiędzy poszczególne priorytety Programu, odpowiadającej liczbie ofert złożonych w ramach konkursu (najwięcej w Priorytecie 2 – 1494 oferty), Wojciech Kaczmarczyk, Dyrektor NIW-CRSO podjął decyzję o:

 Zmianie terminu dokonania wyboru ofert

Zmianie ulega termin ogłoszenia listy rankingowej. Lista projektów przeznaczonych do dofinansowania zostanie ogłoszona do 14 czerwca 2021 r.

Treść komunikatu.

metadata
Podmiot udostępniający: Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Wytworzył informację: Adam Kulanowski 31 maja 2021 4:20:16
Wprowadził informację do BIP Adam Kulanowski 31 maja 2021 4:20:16
Ostatnio modyfikował: Magda Stec 2 czerwca 2021 3:25:01